Határozatlan névmás

A határozatlan névmások nem egy meghatározott személyre, helyre vagy dologra hivatkoznak. Az angol nyelvben léteznek olyan konkrét határozatlan névmások, amelyeket úgy formálunk, hogy egy kvantor vagy egy disztributív névmást helyezünk az any, some, every és a no mögé.

  Személy Hely Dolog
Minden everyone
everybody
everywhere everything
Rész (pozitív) someone
somebody
somewhere something
Rész (negatív) anyone
anybody
anywhere anything
Semmi no one
nobody
nowhere nothing

Azokat a határozatlan névmásokat, amelyek a  some és az any  szavakat foglalják magukba, arra használjuk, hogy  egy határozatlan vagy egy befejezetlen mennyiséget írjunk le, , ugyanúgy ahogy a some és az any szavakat önmagukban használjuk.

A határozatlan névmásoknak ugyanaz a helyük a mondatban, mint a főneveknek.

Főnév Határozatlan névmás
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Kijelentő mondat

A kijelentő mondatokban, azokat a határozatlan névmásokat, amelyek a some szót foglalják magukba, arra használjuk, hogy egy meghatározatlan mennyiséget fejezzünk ki; azokat, amelyek az every szót foglalják magukba arra, hogy egy egész mennyiséget írjunk le; végül pedig azokat, amelyek a no-t foglalják magukba arra használjuk, hogy valaminek a hiányát fejezzük ki. Azokat a határozatlan névmásokat, amelyeket a no-val használjuk, gyakran kijelentő mondatokban alkalmazzuk negatív jelentéssel. Ezek viszont nem válnak tagadó mondatokká, mivel nem foglalják magukba a not szót.

Példák
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Az any és a vele formált határozatlan névmások használhatóak kijelentő mondatokban, az every-hez közel álló jelentéssel: bármelyik személy, bármilyen hely, bármilyen dolog stb.

Példák
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Tagadó mondatok

A tagadó mondatokat csak azokkal a határozatlan névmásokkal formálhatjuk, amelyek magukba foglalják az any szót.

Példák
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Számos olyan tagadó mondatból, amelyben van egy határozatlan névmás, amely magába foglalja az any szót, negatív jelentésű kijelentő mondatokat faraghatunk azáltal, hogy egy olyan határozatlan névmást használunk, amelyben benne van a no szó. Azonban, ezzel a változtatással közbelép egy jelentésbeli különbség: az a mondat, amelyben benne van egy olyan határozatlan névmás, amely magába foglalja a no szót, erősebb, és olyan érzelmi tartalomra utalhat, mint a védekezés, kétségbeesés, harag stb.

Példák
 • I don't know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensive
 • I don't have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = hopeless
 • There wasn't anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensive/angry

Tagadó kérdések

Azokat a határozatlan névmásokat, amelyek magukba foglalják az every, some és az any szavakat, arra használhatjuk, hogy tagadó kérdéseket formáljunk. Ezekre a kérdésekre általában válaszolhatunk "yes" vagy "no"-val.

Azokat a névmásokat, amelyeket az any és az every segítségével formálunk, arra használjuk, hogy valós kérdéseket képezzünk, miközben azok, amelyeket a some-al formálunk, általában arra utalnak, hogy a feltett kérdésre már tudjuk, vagy sejtjük a választ.

Példák
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Ezeket hamis vagy költői kérdésekké alakíthatjuk azáltal, hogy tagadóvá tesszük őket. A beszélő, amikor ezeket a kérdéseket felteszi, egy "no" válaszra számít.

Példák
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

A some és az ezzel formált névmásokat csupán olyan kérdésekben használjuk, amelyekre már sejtjük a választ, vagy pedig nem valós kérdésekben (meghívások, felkérések stb). A személy, aki ezeket a kérdéseket felteszi, egy "yes" válaszra számít.

Példák
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Ezeket a kérdéseket még határozottabá tehetjük, hogyha tagadóvá formáljuk őket. Ebben az esetben a beszélő teljesen biztos abban, hogy a válasz "yes" lesz.

Példák
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?