A jövő a "going" igével

Alak

Amikor a going szót használjuk egy kifejezésben, hogy a jövőről beszéljünk, a következő szerkezetet alkalmazzuk:
a to be ige, úgy konjugálva, hogy találjon az alanyhoz + going + a fő ige főnévi igenév alakja (infinitive)

Alany + to be (konjugálva) + going + főnévi igenév
She is going to leave.
I am going to stay.
Állító
He is going to jog.
Tagadó
He is not going to jog.
Kérdő
Is he going to jog?
Tagadó kérdő
Isn't he going to jog?

Funkció

Amikor a going szót használjuk arra, hogy jövőbeli eseményekre vonatkozzunk, egy nagyon szoros kötődésre utalunk a jelennel. Az idő nem fontos, a jelen pillanat után van, de a hozzáállásunk azt fejezi ki, hogy az esemény egy olyan jelenbeli dologtól függ, amellyel tiszában vagyunk. A going  szót általában akkor használjuk, amikor olyan tervekről és szándékokról beszélünk, amelyek tényekre alapulnak. Mindennapi beszédben a going to  helyett gyakran a gonna rövidítést használjuk, legfőképpen az amerikai angolban, de sosem írjuk le ebben a formában.

A "going" használata tervek és szándékok kifejezésére
Példák
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
A "going" használata jövendölések kifejezésére
Példák
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?