Különbséget kifejező determinánsok

Az other és az another determinánsok más, megmaradt vagy további dolgokra vonatkoznak. A főnév mögött állnak. A the other másképp van kezelve, mert a használata valamennyire különbözik.

Other Többes számú megszámlálható főnevek és minden megszámlálhatatlan főnév
Another Egyes számú megszámlálható főnevek
The other Bármilyen főnév, amely használható a "the" határozott névelővel

Az "other" használata

Az other a some, any és a no determinánsok mögött állhat.

Példák
 • Do you have other shoes?
 • There are other jobs you could try.
 • Is there any other bread?
 • I have some other sugar we could use.
 • We have no other ideas.

Olyan esetben, amikor többes számú megszámlálható főnevekkel és az előbbi determinánsok közül az egyikkel összekapcsolva használjuk, illetve ez kivehető a kontextusból, a főnevet akár ki is hagyhatjuk. Ebben az esetben, az other többes számú lesz. Ez akkor is előfordulhat, amikor az other-t önmagában használjuk, de ez kevésbé gyakori.

Példák
 • Do you have any others?
 • I know some others who might like to come.
 • There are no others in this box.
 • I know others like vanilla, but I prefer chocolate.
 • She doesn't have to wear that dress. She has others.

Az "another" használata

Az another-t egyes számú megszámlálható főnevekkel használjuk. Megszámlálhatatlan főnevek esetén, az another-t gyakran egyes számú, mértéket kifejező szavakkal összekapcsolva használjuk

Példák
 • Have another cookie.
 • Would you like another cup of tea?
 • He has another brother.
 • I don't have another car.
 • I'll come by another time.

A "the other" használata

Ha a the other egy többes számú megszámlálható főnevet módosít, a főnevet kihagyhatjuk, ha ez kivehető a kontextusból. Ebben az esetben, az other többes számúvá válik.

Példák
 • Where is the other box of cereal?
 • I work on the weekend and go to school on the other days of the week.
 • May I use the other honey for my recipe?
 • I enjoyed the first book but I didn't read the other books in the series.
 • Have you seen the others?
 • Jim ate two cookies. I ate the others.