Módhatározók

A módhatározók azt fejezik ki, hogy hogyan történik valami. Általában vagy a fő ige mögött állnak, vagy pedig a tárgy után.

Példák
 • He swims well.
 • He ran quickly.
 • She spoke softly.
 • James coughed loudly to attract her attention.
 • He plays the flute beautifully. (a direkt tárgy után)
 • He ate the chocolate cake greedily. (a direkt tárgy utánt)

Egy módhatározó sosem állhat egy ige és annak a direkt tárgya között. A határozót vagy az ige elé vagy pedig a tagmondat mögé kell helyezni.

Példák
 • He ate greedily the chocolate cake. [helytelen]
 • He ate the chocolate cake greedily. [helyes]
 • He greedily ate the chocolate cake. [helyes]
 • He gave us generously the money. [helytelen]
 • He gave us the money generously. [helyes]
 • He generously gave us the money. [helyes]

Ha az ige tárgya előtt egy prepozíció áll, a módhatározót vagy a prepozíció elé vagy pedig a tárgy mögé helyezhetjük.

Példák
 • The child ran happily towards his mother.
 • The child ran towards his mother happily.

A módhatározók mindig az ige után következnek abban az esetben, ha az ige tárgyatlan.

Példák
 • The town grew quickly after 1997.
 • He waited patiently for his mother to arrive.

Ezek a gyakori módhatározók majdnem mindig rögtön az ige után következnek: well, badly, hard és fast.

Példák
 • He swam well despite being tired.
 • The rain fell hard during the storm.

A határozó pozíciója abban az esetben fontos, ha több mint egy ige van egyazon mondatban. Ha a határozó a fő ige elé vagy mögé van helyezve, csupán azt az igét módosítja. Ha a határozó a tagmondat mögé van helyezve, akkor a tagmondat által leírt egész cselekvést módosítja. Figyeld meg a jelentésbeli különbséget a következő mondatok között.

Példa Jelentés
She quickly agreed to re-type the letter. the agreement is quick
She agreed quickly to re-type the letter. the agreement is quick
She agreed to re-type the letter quickly. the re-typing is quick
He quietly asked me to leave the house. the request is quiet
He asked me quietly to leave the house. the request is quiet
He asked me to leave the house quietly. the leaving is quiet
Irodalmi használat

Egyes esetekben egy módhatározót egy ige + tárgy elé helyezhethetünk annak érdekében, hogy valamit kihangsúlyozzunk.

Példák
 • He gently woke the sleeping woman.
 • She angrily slammed the door.

Előfordul az is, hogy írók egy módhatározót helyeznek a mondataik elejére annak érdekében, hogy megragadják a figyelmünket és kíváncsivá tegyék az olvasó közönséget.

Példák
 • Slowly she picked up the knife.
 • Roughly he grabbed her arm.