Mutató névmások

A mutató névmások azt fejezik ki, hogy egy tárgy, esemény vagy személy a beszélőhöz képest hol helyezkedik el. Fizikai vagy pszichológiai közelségre vagy távolságra utalhatnak. Amikor eseményekről van szó, a közelséget kifejező mutató névmást általában arra használjuk, hogy a jelenről beszéljünk, a távolságot kifejező mutató névmást pedig arra, hogy a múltról beszéljünk.

  A beszélőhöz közel Távól a beszélőtöl
Határozó Here There
Mutató névmások egyes számú
és megszámlálhatatlan főnevekkel
This That
Mutató névmások többes számú
megszámlálható főnevekkel
These Those

A mutató névmások használata

Példák
A beszélőhöz közel Távol a beszélőtöl
Is this John's house? Is that John's house over there?
This is a nice surprise! That must have been a nice surprise for you.
These apples are mine. Those apples are yours.
What are you up to these days? Those days are long gone.
This time I won't be late. We really surprised you that time.
This sugar is for my crepes. You can use that sugar for your cake.

Mondatban való elhelyezés

A mutató névmásokat a főnév elé, vagy a főnevet módosító melléknév elé helyezhetjük.

Példák
 • This blue car needs to be washed next.
 • Those people were here first.
 • That metal rod should work.
 • These oranges are delicious.

A mutató névmások egy önmagában álló szám előtt is felbukkanhatnak, abban az esetben, ha a főnév érthető a kontextusból.

Példák
 • I'd like to try on that one.
 • This one is broken.
 • I'll take these three.
 • Those two are not as pretty as these two.

A mutató névmásokat önmagukban is használhatjuk, ha az általuk módosított főnév érhető a kontextusból.

Példák
 • I'll never forget this.
 • That has nothing to do with me.
 • I didn't ask for these.
 • Those aren't mine.