A folyamatos befejezett főnévi igenév

A folyamatos befejezett főnévi igenevet (perfect continuous infinitive) arra használjuk, hogy egy folyamatos, de mostanra már befejezett cselekvést fejezzünk ki, egy olyan ige után, amely után kötelező a főnévi igenevet használni. A folyamatos befejezett főnévi igenevet az alábbi módon formáljuk:
to have been + folyamatos melléknévi igenév (present participle)

Hasonlóan a jelen idejű főnévi igenévhez, vannak olyan szituációk, amikor a folyamatos befejezett főnévi igenév zéró formáját kell használnunk, emiatt a to szót kihagyjuk. Ez történik a legtöbb modális segédige után, és más olyan esetekben, ahol a zéró infinitívet használjuk.

Példák
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.