Igék

Az angol nyelvtan egyik legnehezebb része az igeidők helyes használata és az igék konjugálása. Az alább felsorolt különböző igeidőkre kattintva megtalálod az angol igeidőkre vonatkozó szabályokat.

Jelen idő Példák
Egyszerű jelen (simple present) They walk home.
Folyamatos jelen (present continuous) They are walking home.
Múlt idő  
Egyszerű múlt (simple past) Peter lived in China in 1965.
Folyamatos múlt (past continuous) I was reading when she arrived.
Befejezett igeidők  
Befejezett jelen (present perfect) I have lived here since 1987.
Folyamatos befejezett jelen (present perfect continuous) I have been living here for years.
Befejezett múlt (past perfect) We had been to see her several times before she visited us.
Folyamatos befejezett múlt (past perfect continuous) He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Befejezett jövő (future perfect) We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Folyamatos befejezett jövő (future perfect continuous) By the end of your course, you will have been studying for five years.
Jövő idő  
Egyszerű jövő They will go to Italy next week.
Folyamatos jövő I will be travelling by train.
A feltételes módok  
Nulla feltételes mód (zero conditional) If ice gets hot it melts.
Feltételes mód I If he is late I will be angry.
Feltételes mód II If he was in Australia he would be getting up now.
Feltételes mód III She would have visited me if she had had time.
Vegyes feltételes mód (mixed conditional) I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
Az angol -ing formák  
Gerundium I like swimming.
Folyamatos melléknévi igenevek She goes running every morning.
Főnévi igenevek  
A szenvedő szerkezet (passive voice)