Egyszerű jelen

Az egyszerű jelen időt a következő körülmények között használjuk:

 • Hogy megszokásokat, általános igazságokat, ismétlődő tetteket, vagy változatlan szituációkat, érzéseket vagy vágyakat fejezzünk ki:
  I smoke (megszokás); I work in London (változatlan szituáció); London is a large city (általános igazság)
 • Hogy utasításokat vagy útmutatásokat adjunk:
  You walk for two hundred meters, then you turn left.
 • Hogy leszögezett időpontokat fejezzünk ki, most vagy a jövőben:
  Your exam starts at 09.00
 • Hogy jövő időt fejezzünk ki, egyes konjunkciók után: after, when, before, as soon as, until:
  He'll give it to you when you come next Saturday.
Légy óvatos! Az egyszerű jelent nem használjuk arra, hogy most történő cselekedeteket fejezzünk ki.

Példák

 • Megszokások
  He drinks tea at breakfast.
  She only eats fish.
  They watch television regularly.
 • Ismétlődő cselekedetek vagy történesek
  We catch the bus every morning.
  It rains every afternoon in the hot season.
  They drive to Monaco every summer.
 • Általános igazságok
  Water freezes at zero degrees.
  The Earth revolves around the Sun.
  Her mother is Peruvian.
 • Utasítások vagy útmutatások
  Open the packet and pour the contents into hot water.
  You take the No.6 bus to Watney and then the No.10 to Bedford.
 • Leszögezett időpontok
  His mother arrives tomorrow.
  Our holiday starts on the 26th March
 • Jövő idővel
  She'll see you before she leaves.
  We'll give it to her when she arrives.

Az egyszerű jelen formálása: to think

Állító Kérdő Tagadó
I think Do I think? I do not think
You think Do you think? You do not think
He thinks Does he think? He does not think
She thinks Does she think? She does not think
It thinks Does it think? It does not think
We think Do we think? We do not think.
They think Do they think? They do not think.

Megjegyzések az egyszerű jelenről, egyes szám harmadik személyben

 • Egyes szám harmadik személyben az ige mindig -s-ben végződik:
  he wants, she needs, he gives, she thinks.
 • A tagadó és a kérdő formák a DOES szót használják(= a 'DO' segédige harmadik személyű formája) + az ige infinitív formája.
  He wants ice cream. Does he want strawberry? He does not want vanilla.
 • Azok az igék, amelyek -y-ben végződnek: harmadik személyben az -y -ies-é alakul:
  fly --> flies, cry --> cries
  Kivétel: ha az y előtt egy magánhangzó van:
  play --> plays, pray --> prays
 • Olyan igék végére, amelyek -ss, -x, -sh, -ch-ben végződnek, a -es képzőt tesszük:
  he passes, she catches, he fixes, it pushes
Példák
 • He goes to school every morning.
 • She understands English.
 • It mixes the sand and the water.
 • He tries very hard.
 • She enjoys playing the piano.