Beszéd

Használd az alábbi referenciákat arra, hogy arról tanulj, miként idézhetsz embereket direkt módon (direkt beszéd), vagy arról, hogy hogyan fogalmazhatod át azt, amit valaki mond (függő beszéd).

Beszéd idézése az angol nyelvben