Direkt és Függő Beszéd

A direkt és a függő beszéd gyakran zavarba hozza az angolul tanulókat. Itt először meghatározzuk a fogalmakat, majd meglátjuk, hogyan beszélünk arról, amit valaki mondott, végül azt mutatjuk be, hogy hogyan alakíthatjuk a beszédet direktből függőbe és fordítva.

A What did he say? kérdésre két féle képpen adhatsz választ:

  • megismételve a kimondott szavakat (direkt beszéd)
  • idézve, átfogalmazva a kimondott szavakat (függő beszéd)

Direkt Beszéd

A direkt beszéd megismétli, vagy pontosan idézi a kimondott szavakat. Amikor írásban használjuk a direkt beszédet, a kimondott szavakat idézőjelbe helyezzük (" ") és nem változtatjuk meg a szavakat. Idézhetünk olyansmit, amit valaki MOST mond (például egy telefonbeszélgetést), vagy elmesélhetünk valakinek utólag egy beszélgetést.

Példák
  • She says, "What time will you be home?"
  • She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know! "
  • "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
  • John said, "There's an elephant outside the window."

Függő Beszéd

Akkor használjuk általában a függő beszédet, amikor a múltról beszélünk, emiatt általában megváltoztatjuk a kimondott szavak igeidejét. Olyan idéző igéket használunk, mint a 'say', 'tell', 'ask', illetve használhatjuk a 'that' szót arra, hogy az idézett szavakat bevezessük. Nem használunk idézőjeleket.

She said, "I saw him." (direkt beszéd) = She said that she had seen him. (függő beszéd)

A 'that' kihagyható:
She told him that she was happy. = She told him she was happy.

'Say' és 'tell'

Használd a 'say'-t, amikor nincs indirekt tárgy:
He said that he was tired.

Mindig használd a 'tell'-t, amikor azt meséled el, hogy kihez beszélt valaki (mármint egy indirekt tárggyal):
He told me that he was tired.

'Talk' és 'speak'

Használd az alábbi igéket, amikor a kommunikációt, mint cselekvést írod le:
He talked to us.
She was speaking on the telephone.

Használd ezeket az igéket az 'about' szóval, amikor arra utalsz, hogy mi volt elmondva:
He talked (to us) about his parents.