Egyszerű múlt

Az egyszerű múlt definíciója

Az egyszerű múltat (simple past tense) akkor használjuk, amikor egy befejezett cselekvésről beszélünk, ami strong>ezelőtt történt. Az egyszerű múlt az alapvető formája az angol múlt időnek. A cselekvés ideje lehetett a közel- vagy a távolmúltban, a cselekvés tartama pedig nem fontos.

Példák
 • John Cabot sailed to America in 1498.
 • My father died last year.
 • He lived in Fiji in 1976.
 • We crossed the Channel yesterday.

Mindig az egyszerű múltat használod, amikor arról beszélsz, hogy mikor történt valami, ezért megadott múlt idejű szókifejezésekkel társítjuk.

 • gyakoriság: often, sometimes, always
  I sometimes walked home at lunchtime.
  I often brought my lunch to school.
 • egy határozott időpont: last week, when I was a child, yesterday, six weeks ago
  We saw a good film last week.
  Yesterday, I arrived in Geneva.
  She finished her work atseven o'clock
  I went to the theatre last night
 • egy határozatlan időpont: the other day, ages ago, a long time ago
  People lived in caves a long time ago.
  She played the piano when she was a child.

Figyelem! Az ago szó egy hasznos módja annak, hogy a múlthoz való távolságot fejezzük ki. Mindig a időpont vagy periódus mögé helyezzük: a week ago, three years ago, a minute ago.

Vigyázat! Az egyszerű múlt az angol nyelvben hasonlíthat egy igeidőre a saját nyelvedben, de a jelentésük különbözhet.

Az egyszerű múlt formálása

Az egyszerű múlt formálása rendszeres igék esetén
Állító
Alany + ige + ed  
I skipped.  
Tagadó
Alany + did not + infinitív to nélkül
They didn't go.
Kérdő
Did + alany + infinitív to nélkül
Did she arrive?
Kérdő tagadó
Did not + alany + infinitív to nélkül
Didn't you play?
To Walk
Állító Tagadó Kérdő
I walked I didn't walk Did I walk?
You walked You didn't walk Did you walk?
He walked He didn't walk Did he walk?
We walked We didn't walk Did we walk?
They walked They didn't walk Did they walk?
A to be, to have, to do igék egyszerű múltja
Alany Ige
  Be Have Do
I was had did
You were had did
He/She/It was had did
We were had did
You were had did
They were had did

Megjegyzések az állító, tagadó és kérdő formákról

Állító

Az egyszerű múlt állító formája egyszerű.

 • I was in Japan last year
 • She had a headache yesterday.
 • We did our homework last night.
Tagadó és kérdő

Amikor rendes igeként szerepel a "to do", a tagadó és kérdő formáját úgy alakítjuk, hogy a "did" segédigét használjuk. Például: We didn't do our homework last night.
A "have" tagadó formáját az egyszerű múltban általában úgy formáljuk, hogy a "did" segédigét használjuk, viszont néha elég egyszerűen a not szót hozzátenni, vagy az "n't" összevonást használni.

A "have" kérdő formája az egyszerű múltban a "did" segédigét használja.

Példák
 • They weren't in Rio last summer.
 • We didn't have any money.
 • We didn't have time to visit the Eiffel Tower.
 • We didn't do our exercises this morning.
 • Were they in Iceland last January?
 • Did you have a bicycle when you were young?
 • Did you do much climbing in Switzerland?

Megjegyzés:Minden ige esetén a tagadó és a kérdő formához mindig a 'did' segédigét használjuk.

Egyszerű múlt, rendhagyó igék

Egyes igéknek rendhagyó a formájuk egyszerű múltban. Ezek a leggyakoribbak.

to go
 • He went to a club last night.
 • Did he go to the cinema last night?
 • He didn't go to bed early last night.
to give
 • We gave her a doll for her birthday.
 • They didn't give John their new address.
 • Did Barry give you my passport?
to come
 • My parents came to visit me last July.
 • We didn't come because it was raining.
 • Did he come to your party last week?