Feltételes mód II (Type 2 Conditional)

Alak

A második típusú feltételes mondatok esetén, az 'if' mellékmondatban az egyszerű múltat használjuk, a fő mondatban pedig a feltételes jelent (present conditional) vagy a folyamatos feltételes jelent (present continuous conditional).

If clause (feltétel) Fő mondat (eredmény)
If + egyszerű múlt feltételes jelen vagy folyamatos feltételes jelen
If this thing happened that thing would happen.

Mint minden feltételes mondatban, ezekben sincs megszabva a mellékmondatok sorrendje. Átrendezheted a névmásokat és megigazíthatod a központozást, amikor megváltoztatod a mellékmondatok sorrendjét, viszont a jelentése ugyanaz marad.

Példák
 • If it rained, you would get wet.
 • You would get wet if it rained.
 • If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.
 • You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.
 • If she fell, she would hurt herself.
 • She would hurt herself if she fell.

Funkció

A második típusú feltételes mód egy valószínűtlen vagy hipotetikus állapotra vonatkozik, és ennek a valószínű eredményére. Ezek a mondatok nem egy reális szituációra alapulnak. A második típusú feltételes mondatokban az időpont most vagy bármikor a szituáció pedig hipotetikus.

Példák
 • If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can't go.)
 • If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

Helyes, és gyakran előfordul, hogy az "if I was" helyett az "if I were" kifejezést használjuk (subjunctive mood).

Példák
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

A második típusú feltételes mondatokban, használhatsz modális igéket a "would" helyett a fő mondatban. Ezáltal egy adott fokú bizonyosságot, engedélyt, vagy egy javaslatot fejezel ki a kimenetelről.

Példák
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn't hear.

A feltételes jelen idő (present conditional)

Bármilyen igének a feltételes jelen formája két részből áll:
would + a fő ige főnévi igenév formája (infinitive), a "to" nélkül

Alany + would + főnévi igenév
He would go
They would stay
To Go: feltételes jelen
Állító Tagadó Kérdő Kérdő tagadó
I would go I wouldn't go Would I go? Wouldn't I go?
You would go You wouldn't go Would you go? Wouldn't you go?
He would go He wouldn't go Would he go? Wouldn't he go?
She would go She wouldn't go Would she go? Wouldn't she go?
We would go We wouldn't go Would we go? Wouldn't we go?
They would go They wouldn't go Would they go? Wouldn't they go?