Folyamatos Feltételes Jelen (Present Continuous Conditional)

Alak

A második típusú feltételes mondatokban (type 2 conditional) használhatjuk a feltételes jelen idő folyamatos alakját.

If clause (feltétel) Fő mondat (eredmény)
If + egyszerű múlt folyamatos feltételes jelen
If this thing happened that thing would be happening.

Funkció

Ez a forma gyakori a második típusú feltételes mondatokban. Egy befejezetlen vagy folyamatban levő cselekvést vagy helyzetet fejez ki, amelyik egy irreális állapot valószínű eredménye .

Példák
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don't speak Italian, so I am not working in Italy)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (But she is living with Jack and not with her parents).
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (But you are smiling because you don't know the truth.)

A folyamatos feltételes jelen idő (present continuous conditional)

Bármilyen ige folyamatos feltételes jelen alakja három részből áll:
would + be + folyamatos melléknévi igenév (present participle)
A folyamatos melléknévi igenevet (present participle) úgy képezzük, hogy az ige alap formájához az -ing végződést adjuk hozzá.

Alany + would + be + folyamatos melléknévi igenév
He would be staying
They would be going
To Live: Folyamatos Feltételes Jelen
Állító Tagadó Kérdő Kérdő Tagadó
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?