Gerundium (Gerund)

A gerundium (gerund) pontosan úgy néz ki, mint a folyamatos melléknévi igenév (present participle), de fontos felismerni a különbséget a kettő között. A gerundiumnak mindig ugyanaz a funkciója a mondatban, mint a főnévnek (annak ellenére, hogy úgy néz ki, mint egy ige). A gerundium egyes használati módjai fel vannak sorolva alább. Egy külön oldal pedig azokkal az igékkel foglalkozik, amelyeket egy gerundium követ.

A gerundium, mint a mondat alanya
Példák
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
A gerundium, mint a 'to be' ige állítmánykiegészítője
Példák
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
A gerundium prepozíciók után

A gerundiumot kell használnunk, amikor egy ige egy prepozíció után következik. Ez egyes olyan kifejezésekre is igaz, amelyek prepozícióban végződnek, például az in spite of és a there's no point in.

Példák
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
A gerundium igekötős igék (phrasal verbs) után

Az igekötős igék két részből állnak: ige + prepozíció vagy határozószó.

Példák
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

Vannak olyan igekötős igék, amelyekben a "to" szót prepozícióként használjuk, például to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to és to be used to. Fontos felismerni, hogy ezekben az esetekben a "to" szó egy prepozíció, mivel ilyenkor egy gerundiumnak kell követnie. Nem része az ige főnévi igenév (infinitive) formájának. Így ellenőrízheted le, hogy a "to" egy prepozíció-e vagy pedig a főnévi igenév része: ha az "it" névmást a "to" szó mögé helyezheted és ezáltal egy értelmes mondatot formálhatsz, akkor a "to" szó egy prepozíció, és egy gerundiumank kell követnie.

Példák
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
A gerundium összetett főnevekben

Az olyan összetett főnevek esetén, amelyek a gerundiumot használják, egyértelmű, hogy a gerundium főnévi szerepet ölt, és nem egy folyamatos igéét. Például, a "swimming pool" szó esetén egyértelmű, hogy egy olyan medencéről beszélünk, amelyben úszni lehet, nem pedig egy medencéről, amelyik úszik.

Példák
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
A gerundium egyes kifejezések után

A gerundium szükséges a can't help, can't stand, to be worth és az it's no use kifejezések után.

Példák
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.