Igék, amelyeket egy gerundium követ

A gerundiumot gyakran használjuk számos különböző ige után. Ezek közül a legfontosabbak fel vannak sorolva alább. Az összeset követheti egy főnév a gerundium helyett. Jusson eszedbe, hogy a gerundiumok ugyanazt a szerepet töltik be a mondatokban, mint a főnevek. Ezek között vannak olyan igék, amelyeket egy "that" mellékmondat is követhet. Az igék, amelyek további magyarázatot igényelnek, linkekként jelennek meg alább, és részletesebb oldalakhoz vezetnek.

Igék, amelyeket főnevek vagy gerundiumok követhetnek
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Példák
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Igék, amelyeket követhet egy főnév, egy gerundium, vagy pedig egy "that" mellékmondat
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Példák
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Egyes igéket követhet egy gerundium vagy pedig egy főnévi igenév (infinitive). Ilyenkor egyes igék esetén a két forma jelentése azonos, más igék esetén pedig különbözik. Itt találhatsz részletes oldalakat azokkal az igékkel, amelyeket egy gerundium vagy egy főnévi igenév követhet, azonos értelemmel, illetve azokkal az igékkel, amelyeket egy gerundium vagy egy főnévi igenév követhet, különböző jelentéssel.