A "suggest" ige használata

A suggest igét használhatjuk három különböző módon, azonos vagy hasonló jelentéssel. A szerkezetet kissé nehéz lehet megtanulni, tehát figyelj oda a részletekre. A suggest igét követheti a gerundium direkt módon, vagy pedig egy birtokos melléknév + gerundium, amikor a gerundium nem a mondat alanyára vonatkozik.

Példák
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

A suggest igét követheti a that + alany + should + ige szerkezet, de ezekben a mellékmondatokban mind a that, mind pedig a should kihagyható, az alanyt pontosan a suggest ige után hagyva.

Példák
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

A suggest igét követheti egy főnév is, ha a jelentés a kontextusból egyértelmű.

Példák
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Végül pedig, a suggest igét követheti egy kérdőszó + a főnévi igenév.

Példák
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.