Feltételes mód I (type 1 conditional)

Alak

Az első típusú feltételes mondatok esetén, az 'if' mellékmondatban egyszerű jelent használunk (simple present), a fő mondatban pedig az egyszerű jövőt (simple future).

If clause (feltétel) Fő mondat (eredmény)
If + egyszerű jelen egyszerű jövő
If this thing happens that thing will happen.

Mint minden feltételes mondatban, ezekben sincs megszabva a mellékmondatok sorrendje. Átrendezheted a névmásokat és megigazíthatod a központozást, amikor megváltoztatod a mellékmondatok sorrendjét, viszont a jelentése ugyanaz marad.

Példák
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Funkció

A első típusú feltételes mód (type 1 conditional) egy lehetséges állapotra és annak a valószínű eredményére vonatkozik. Ezek a mondatok tényekre alapulnak, és arra használjuk őket, hogy a való világról és megadott szituációkról tegyünk megállapításokat. Gyakran arra használjuk ezeket a mondatokat, hogy figyelmeztetést adjunk. Az első típusú feltételes mondatokban az idő a jelen vagy a jövő, a szituáció pedig valós.

Példák
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

A első típusú feltételes mondatokban, használhatsz modális igéket az egyszerű jövő helyett a fő mondatban. Ezáltal egy adott fokú bizonyosságot, engedélyt, vagy egy javaslatot fejezel ki a kimenetelről.

Példák
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.