Feltételes Mód III (Type 3 Conditional)

Alak

A harmadik típusú feltételes mondatok esetén, az 'if' mellékmondatban a befejezett múltat használjuk (past perfect), a fő mondatban pedig vagy a befejezett feltételes múltat (perfect conditional), vagy pedig a folyamatos befejezett feltételes múltat (perfect continuous conditional).

If clause (feltétel) Fő mondat (eredmény)
If + befejezett múlt befejezett feltételes múlt vagy folyamatos befejezett feltételes múlt
If this thing had happened that thing would have happened.

Mint minden feltételes mondatban, ezekben sincs megszabva a mellékmondatok sorrendje. Átrendezheted a névmásokat és megigazíthatod a központozást, amikor megváltoztatod a mellékmondatok sorrendjét, viszont a jelentése ugyanaz marad.

Példák
 • If it had rained, you would have gotten wet.
 • You would have gotten wet if it had rained.
 • You would have passed your exam if you had worked harder.
 • If you had worked harder, you would have passed your exam.
 • I would have believed you if you hadn't lied to me before.
 • If you hadn't lied to me before, I would have believed you.

Funkció

A harmadik típusú feltételes mód egy lehetetlen, múltbeli állapotra vonatkozik, és ennek a lehetséges, múltbeli eredményére. Ezek a mondatok igazán hipotetikusak és irreálisak, mivel mostmár az állapot vagy ennek az eredménye nem létezhet. Mindig beleértetődik valamilyen szintű megbánás a harmadik típusú feltételes mondatokba. A valóság ellentétben áll azzal, amit a mondat kifejez, vagy pontosan az ellentéte. A harmadik típusú feltételes mód ideje a múlt, a szituáció pedig hipotetikus.

Példák
 • If I had worked harder I would have passed the exam. (But I didn't work hard, and I didn't pass the exam.)
 • If I had known you were coming I would have baked a cake. (But I didn't know and I didn't bake a cake.)
 • I would have been happy if you had called me on my birthday. (But you didn't call me and I am not happy.)

A harmadik típusú feltételes mondatokban, használhatsz modális igéket a "would" helyett a fő mondatban. Ezáltal egy adott fokú bizonyosságot, engedélyt, vagy egy javaslatot fejezel ki a kimenetelről.

Példák
 • If I had worked harder I might have passed the exam.
 • You could have been on time if you had caught the bus.
 • If he called you, you could go.
 • If you bought my school supplies for me, I might be able to go to the park.
Összevonások

Mind a would, mind pedig a had szavakat összevonhatjuk 'd-vé. Ez zavarba hozhat, ha nem tudod még, hogy hogyan használd a harmadik típusú feltételes módot. Jegyezd meg az alábbi két szabályt:
1. A would sosem jelenik meg az "if" mellékmondatban, tehát ha a 'd összevonással találkozol az "if" mellékmondatban, ez biztosan a had rövidítése.
2. A had sosem jelenik meg a have előtt, tehát ha a 'd összevonással találkozol egy névmás után, pontosan a have ige előtt, ez biztosan a would rövidítése..

Példák
 • If I'd known you were in hospital, I'd have visited you.
 • If I had known you were in hospital, I would have visited you.
 • I'd have bought you a present if I'd known it was your birthday.
 • I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
 • If you'd given me your e-mail, I'd have written to you.
 • If you had given me your e-mail, I would have written to you.

A befejezett feltételes múlt idő (perfect conditional)

Bármilyen igének a feltételes múlt formája három részből áll:
would + have + befejezett melléknévi igenév (past participle)
A have + befejezett melléknévi igenév (past participle) szókapcsolatot használhatjuk más szerkezetekben is. Ezt "perfect infinitive"-nek nevezzük.

Alany + would + have + befejezett melléknévi igenév
He would have gone
They would have stayed
To Go: befejezett feltételes múlt
Állító Tagadó Kérdő Kérdő Tagadó
I would have gone I wouldn't have gone Would I have gone? Wouldn't I have gone?
You would have gone You wouldn't have gone Would you have gone? Wouldn't you have gone?
He would have gone He wouldn't have gone Would he have gone? Wouldn't he have gone?
She would have gone She wouldn't have gone Would she have gone? Wouldn't she have gone?
We would have gone We wouldn't have gone Would we have gone? Wouldn't we have gone?
They would have gone They wouldn't have gone Would they have gone? Wouldn't they have gone?