Vegyes Típusú Feltételes Mód (Mixed Conditional)

Létezik olyan eset, amikor a feltételes mondat két része különböző időpontokra utal, és az így keletkezett mondat pedig vegyes feltételes módban van. Két fajta vegyes feltételes mondat létezik.

Egy múltbeli feltétel jelenbeli eredménye

Alak

Az ilyen típusú vegyes feltételes mondatok esetén, az "if" mellékmondatban a befejezett múltat használjuk (past perfect), a fő mondatban pedig a feltételes jelent (present conditional).

If clause (feltétel) Fő mondat (eredmény)
If + befejezett múlt feltételes jelen
If this thing had happened that thing would happen.

Mint minden feltételes mondatban, ezekben sincs megszabva a mellékmondatok sorrendje. Átrendezheted a névmásokat és megigazíthatod a központozást, amikor megváltoztatod a mellékmondatok sorrendjét, viszont a jelentése ugyanaz marad.

Példák
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Funkció

Ez a vegyes típusú feltételes mód egy irreális múltbeli feltételre vonatkozik, és ennek a valószínű jelenbeli eredményére. Az ilyen mondatok egy olyan szituációt fejeznek ki, amelyik a valósággal ellentétben áll, a múltban és a jelenben is. Az ilyen vegyes típusú feltételes mód esetén, az idő az "if" mellékmondatban a múlt, a fő mondatban pedig a jelen.

Példák
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

Az ilyen típusú vegyes feltételes mondatokban, a would helyett használhatsz modális igéket is. Ezáltal egy adott fokú bizonyosságot, engedélyt, vagy egy javaslatot fejezel ki a kimenetelről.

Példák
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Egy folyamatos feltétel múltbeli eredménye

Alak

A második típusú vegyes feltételes mondatok esetén, az "if" mellékmondatban az egyszerű múltat használjuk (simple past), a fő mondatban pedig a befejezett feltételes múltat (perfect conditional).

If clause (feltétel) Fő mondat (eredmény)
If + egyszerű múlt befejezett feltételes múlt
If this thing happened that thing would have happened.

Mint minden feltételes mondatban, ezekben sincs megszabva a mellékmondatok sorrendje. Átrendezheted a névmásokat és megigazíthatod a központozást, amikor megváltoztatod a mellékmondatok sorrendjét, viszont a jelentése ugyanaz marad.

Példák
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Funkció

Az ilyen típusú vegyes feltételes mondatok egy irreális jelenbeli szituációra vonatkoznak, és ennek a valószínű (de irreális) múltbeli eredményére. Az ilyen vegyes feltételes mondatok esetén, az "if mellékmondatban" az idő most és mindig, a fő mondatban pedig a jelen pillanat előtt. Például, az "If I wasn't afraid of spiders" ellentétben áll a jelenbeli valósággal. Én félek a pókoktól. "I would have picked it up" ellentétben áll a múltbeli valósággal. Nem vettem fel.

Példák
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.