Az -ing formák

Egy olyan ige, amelyik -ing-ben végződik, vagy egy gerundium (gerund) vagy pedig egy folyamatos melléknévi igenév (present participle). Ez a két forma azonosan néz ki. A különbség a mondatbeli funkciójukban áll.

Folyamatos melléknévi igenevek (present participles)

A folyamatos melléknévi igenevet leggyakrabban az igék folyamatos formájának részeként használjuk, észlelési igék vagy mozgást kifejező igék után, illetve melléknévként.

Folyamatos melléknévi igenév, mint az ige folyamatos alakjának a része

Minden folyamatos igeidő (múlt, jelen, jövő, feltételes mód) része a folyamatos melléknévi igenév. A segédige mutatja az igeidőt, miközben a folyamatos melléknévi igenév változatlan marad.

Példák
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Folyamatos melléknévi igenevek észlelési igék után

A folyamatos melléknévi igeneveket használhatjuk észlelési igék után, annak érdekében, hogy az észlelt cselekvést kifejezzük, a következő szerkezetet használva: ige + tárgy + folyamatos melléknévi igenév.

Példák
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Folyamatos melléknévi igenevek mozgást, cselekvést vagy pozíciót kifejező igék után, amikor egy párhuzamos aktivitásra utalunk
Példák
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Folyamatos melléknévi igenevek, mint melléknevek
Példák
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Itt olvashatsz többet a folyamatos melléknévi igenevek (present participles) használatáról.

Gerundiumok (gerunds)

A gerundiumnak mindig ugyanaz a funkciója, mint a főnévnek, annak ellenére, hogy inkább egy igének néz ki. Ugyanolyan módon használhatjuk, mint egy főnevet.

A gerundium, mint a mondat alanya
Példák
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
A gerundium prepozíciók után
Példák
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
A gerundium bizonyos igék után
Példák
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
A gerundium összetett főnevekben
Példák
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Itt olvashatsz többet a gerundiumok (gerunds) használatáról.