A Folyamatos Melléknévi Igenév (Present Participle)

A folyamatos igenenév képzéséhez, a legtöbb ige esetén a szótő + ing szerkezetet használjuk. A folyamatos melléknévi igenevet számos képpen alkalmazhatjuk.

A folyamatos melléknévi igenév, mint az ige folyamatos alakjának része
Példák
 • I am working.
 • He was singing.
 • They have been walking.
 • We will be staying.
 • She would have been expecting me.
A folyamatos melléknévi igenév mozgás- és pozíciót kifejező igék után

Ez a szerkezet különösen hasznos a to go igével.

Példák
 • She went shopping.
 • I go running every morning.
 • He lay looking up at the clouds.
 • She came running towards me.
A folyamatos melléknévi igenév észlelést kifejező igék után

A szerkezet, amelyet ebben az esetben használunk: ige + tárgy + folyamatos melléknévi igenév (present participle). Van egy jelentésbeli különbség aközött, amikor egy ilyen mondatot egy melléknévi igenévvel használunk, vagy pedig egy zéró főnévi igenévvel. A főnévi igenév egy befejezett cselekvésre utal, miközben a folyamatos melléknévi igenév egy folyamatban levőre.

Példák
 • I heard someone singing.
 • He saw his friend walking along the road.
 • I can smell something burning!
 • I watched the birds flying away.
A folyamatos melléknévi igenév, mint melléknév
Példák
 • It was an amazing film.
 • Dark billowing clouds often precede a storm.
 • He was trapped inside the burning house.
 • Many of his paintings show the setting sun.
A folyamatos melléknévi igenév a spend és a waste igékkel

Ebben az esetben a szerkezet, amelyet használunk: ige + idő/pénz kifejezés + folyamatos melléknévi igenév.

Példák
 • My boss spends two hours a day travelling to work.
 • Don't waste time playing computer games!
 • They've spent the whole day shopping.
 • I wasted money buying this game.
A folyamatos melléknévi igenév a catch és find igékkel

A szerkezet, amelyet ezekkel az igékkel használunk: ige + tárgy + folyamatos melléknévi igenév. A catch igével, a melléknévi igenév mindig egy olyan cselekvésre utal, amelyik bosszúságot vagy idegességet okoz. Ez nem így van a find igével, mivel ez nem érzelmekhez kötődik.

Példák
 • If I catch you stealing my apples again, there'll be trouble!
 • Don't let him catch you reading his letters.
 • I caught him going through my bag.
 • We found some money lying on the ground.
 • They found their mother sitting in the garden.
A folyamatos melléknévi igenév két párhuzamban történő cselekvéssel

Amikor két cselekvés párhuzamban történik, és ugyanaz a személy vagy dolog követi el, a folyamatos melléknévi igenév segítségével leírhatjuk ezek közül az egyiket. Amikor ez egyik cselekvés a másikat rögtön követi, és ugyanaz a személy vagy dolog viszi végbe, az első cselekvést kifejezhetjük egy folyamatos melléknévi igenévvel.

Példák
 • Whistling to himself, he walked down the road. = He whistled to himself as he walked down the road.
 • They went laughing out into the snow. = They laughed as they went out into the snow.
 • Dropping the gun, she put her hands in the air. = She dropped the gun and put her hands in the air.
 • Putting on his coat, he left the house. = He put on his coat and left the house.
A folyamatos melléknévi igenév egy indíték elmagyarázására

A folyamatos melléknévi igenevet használhatjuk egy olyan kifejezés helyett, amelyik az as, since vagy because szavakkal kezdődik. Ebben az esetben a melléknévi igenevet tartalmazó kifejezés egy cselekvés okát vagy inditékát magyarázza meg.

Példák
 • Feeling hungry, he went into the kitchen and opened the fridge.
 • Being poor, he didn't spend much on clothes.
 • Knowing that his mother was coming, he cleaned the flat.
 • He whispered, thinking his brother was still asleep.