A feltételes mód

A feltételes módot (conditional tenses) arra használjuk, hogy arról spekuláljunk, mi történhet, mi történhetett, és mit szeretnénk, hogy történjen a jövőben. Az angol nyelvben a legtöbb mondat, amely a feltételes módot használja, tartalmazza az if szót. Gyakran a feltételes mondatokban olyan igékkel találkozunk, amelyek valamelyik múlt idejű igeidőben vannak. Ezt a használati módot "irreális múltként (the unreal past)" említjük, mivel egy múlt idejű igét használunk annak ellenére, hogy nem egy múltbeli eseményre vagy cselekvésre vonatkozunk. Öt fő módon szerkeszthetünk feltételes mondatokat az angol nyelvben. Ezek a mondatok mindig egy if mellékmondatból és egy főmondatból állnak. Számos feltételes tagadó mondatnak van egy alternatív szerkezetű megfelelője, amelyik az "unless" szót használja az "if" helyett.

Feltételes mondattípus (conditional sentence type) Használat "If" (if clause) mellékmondat igeidő Főmondat ideidő
Zéró Általános igazságok Egyszerű jelen Egyszerű jelen
Típus I Egy lehetséges állapot és ennek a lehetséges eredménye Egyszerű jelen Egyszerű jelen
Típus II Egy feltételes állapot és ennek a valószínű eredménye Egyszerű múlt Feltételes jelen (present conditional) vagy folyamatos feltételes jelen (present continuous conditional)
Típus III Egy irreális múltbeli állapot és ennek a valószínű eredménye a múltban Befejezett múlt (past perfect) Befejezett feltételes mód (perfect conditional)
Vegyes típus Egy irreális múltbeli állapot és annak a valószínű eredménye a jelenben Befejezett múlt (past perfect) Feltételes jelen

A nulla feltételes mód (zero conditional)

Ezt a feltételes módot akkor használjuk, amikor az említett idő most vagy mindig, és a helyzet igazi és lehetséges. A nulla feltételes módot (zero conditional) gyakran arra használjuk, hogy általános igazságokat fejezzünk ki. A használt igeidő a mondat mindkét részében az egyszerű jelen. Az ilyen típusú mondatokban, az "if" szót általában helyettesíthetjük a "when" szóval anélkül, hogy ennek megváltozna az értelme.

If mellékmondat (if clause) Fő mondat
If + egyszerű jelen (simple present) egyszerű jelen (simple present)
If this thing happens that thing happens.
If you heat ice it melts.
If it rains the grass gets wet.

Itt olvashatsz többet a nulla feltételes módról (zero conditional).

Feltételes mód I (type 1 conditional)

Az első típusú feltételes módot arra használjuk, hogy a jelenre vagy a jövőre vonatkozzunk, az említett szituáció pedig reális. Az első típusú feltételes mód egy lehetséges állapotra és ennek a valószínű eredményére utal. Ezekben a mondatokban az "if" mellékmondat az egyszerű jelen időben van, a fő mondat pedig egyszerű jövő időben.

"If" mellékmondat (if clause) Fő mondat
If + egyszerű jelen egyszerű jovő
If this thing happens that thing will happen.
If you don't hurry you will miss the train.
If it rains today you will get wet.

Itt olvashatsz többet az első típusú feltételes módról (type 1 conditional).

Feltételes mód II (type 2 conditional)

Az második típusú feltételes módot (type 2 conditional) arra használjuk, hogy egy olyan időre vonatkozzunk, ami most vagy bármikor van, és egy irreális szituációra. Ezek a mondatok nem tényekre alapulnak. A második típusú feltételes módot arra használjuk, hogy egy hipotetikus állapotra és annak a valószínű eredményére vonatkozzunk. Az ilyen típusú mondatokban az "if" mellékmondat (if clause) egyszerű múltban (simple past) van, a fő mondat pedig feltételes jelenben (present conditional).

"If" mellékmondat (if clause) Fő mondat
If + egyszerű múlt (simple past) feltételes jelen (present conditional) vagy folyamatos feltételes jelen (present continuous conditional)
If this thing happened that thing would happen. (but I'm not sure this thing will happen) OR
that thing would be happening.
If you went to bed earlier you would not be so tired.
If it rained you would get wet.
If I spoke Italian I would be working in Italy.

Itt olvashatsz többet arról, hogy hogyan használjuk a második típusú feltételes módot (type 2 conditional) a feltételes jelennel (present conditional) és hogyan használjuk a folyamatos feltételes jelent (present continuous conditional) egy második típusú feltételes (type 2 conditional) mondatban.

Feltételes mód III (type 3 conditional)

A harmadik típusú feltételes módot (type 3 conditional) arra használjuk, hogy a múltra vonatkozzunk, és a szituáció a valósággal ellentétben áll. Azok a tények, amelyekre alapul, ellentétben állnak azzal, amit kifejezünk. A harmadik típusú feltételes módot arra használjuk, hogy egy irreális múltbeli állapotra vonatkozzunk és annak a valószínű múltbeli eredményére. Az ilyen típusú mondatokban az "if" mellékmondat (if clause) a befejezett múltat (past perfect) használja, a főmondat pedig a befejezett feltételes múltat (the perfect conditional).

"If" mellékmondat (if clause) Fő mondat
If + befejezett múlt (past perfect) befejezett feltételes múlt (perfect conditional) vagy folyamatos befejezett feltételes múlt (perfect continuous conditional)
If this thing had happened that thing would have happened. (but neither of those things really happened) OR
that thing would have been happening.
If you had studied harder you would have passed the exam.
If it had rained you would have gotten wet.
If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

It olvashatsz többet arról, hogy hogyan használd a harmadik típusú feltételes módot (type 3 conditional) a befejezett feltételes múlt idővel (perfect conditional tense), és hogyan használd a folyamatos befejezett múltat (perfect continuous conditional) a harmadik típusú feltételes mondatokkal.

Vegyes típusú feltételes mód (mixed type conditional)

A vegyes típusú feltételes módot (mixed type conditional) arra használjuk, hogy a múltra vonatkozzunk, és egy olyan helyzetre, amelyik folyamatban van a jelenben. A tények a kifejezett állításokkal ellentétben állnak. Ezt a feltételes módot arra használjuk, hogy egy irreális múltbeli állapotra vonatkozzunk, és ennek a valószínű eredményére a jelenben. Az ilyen mondatokban az "if" mellékmondat (if clause) a befejezett múltban van (past perfect), a főmondat pedig a feltételes jelent (present conditional) használja.

"If" mellékmondat (if clause) Main clause
If + befejezett múlt (past perfect) vagy egyszerű múlt (simple past) feltételes jelen (present conditional) vagy feltételes befejezett múlt (perfect conditional)
If this thing had happened that thing would happen. (but this thing didn't happen so that thing isn't happening)
If I had worked harder at school I would have a better job now.
If we had looked at the map we wouldn't be lost.
If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it outside.

Itt olvashatsz többet a vegyes feltételes mód (mixed conditional) használatáról.