Az irreális múlt (the unreal past)

Az angol nyelvben használhatjuk időnként a múlt időt arra, hogy egy irreális helyzetre vonatkozzunk. Tehát, annak ellenére, hogy az ige múlt időben van, egy olyan dologról beszélünk, ami nem történt meg. Gyakran ez a helyzet a feltételes mondatokban, amikor egy hipotetikus helyzetről beszélünk, ami létezhet most, vagy bármikor. Ezt a múltbeli igeidőt irreális múltnak nevezzük (the unreal past).

 

Az irreális múltat használhatjuk feltételes szavak és olyan kifejezések után, mint az if, supposing, if only, what if; a to wish ige után; az I'd rather kifejezés után.

Feltételes szavak és kifejezések

Az if, supposing, if only, what if kifejezéseket használhatjuk arra, hogy hipotetikus szituációkat vezessünk be. Ezeket az egyszerű múlt (simple past tense) követi, amely arra utal, hogy a bevezetett állapot képzeletbeli.

Példák
 • Supposing an elephant and a mouse fell in love.
 • What if we painted the room yellow?
 • If you went to the movies, I would babysit.
 • If only I had more money, I could go to the movies too.

Ezek a kifejezések bevezethetnek hipotetikus múltbeli szituációkat, és ebben az esetben a befejezett múlt követi őket (past perfect).

Példák
 • If only I hadn't kissed the frog.
 • What if the elephant had stepped on my phone?
 • Supposing I had given that man my money.

Kívánságok

A to wish igét használhatjuk az irreális múlttal akkor, amikor olyan jelenbeli szituációkról beszélünk, amelyekkel nem vagyunk megelégedve, de nem változtathatjuk meg őket.

Példák
 • I wish I had more money.
 • She wishes she was beautiful.
 • We wish we could come to your party.

Amikor olyan múltbeli szituációkról beszélünk, amelyekkel nem vagyunk megelégedve, vagy pedig olyan cselekedetekről, amelyeket bánunk, a to wish igét használjuk, amelyet a befejezett múlt (past perfect) követ.

Példák
 • I wish I hadn't said that.
 • He wishes he hadn't bought the car.
 • I wish I had taken that job in New York.

Amikor olyan szituációkról akarunk beszélni, amelyekkel mi nem vagyunk megelégedve, de szeretnénk, ha valaki más megváltoztatná őket, a to wish igét használjuk, amelyet a would + főnévi igenév (infinitive) követ.

Példák
 • I wish he would stop smoking.
 • I wish you would go away.
 • I wish you wouldn't squeeze the toothpaste from the middle!

Preferenciák az "I'd rather" és az "it's time" kifejezésekkel

Az i'd rather és az it's time kifejezéseket ugyancsak az irreális múlt követi. Az ige múlt időben van, viszont a a szituáció a jelenben. Hogyha olyansmiről beszélünk, amit másnak kell véghez vinnie, az I'd rather + egyszerű múlt (past tense) szerkezetet használjuk.

Példák
 • I'd rather you went.
 • He'd rather you called the police.
 • I'd rather you didn't hunt elephants.

A hangsúly fontos lehet ezekben a mondatokban, annak érdekében, hogy a preferenciánkat kifejezzük.

Példák
 • I'd rather you went. (instead of me)
 • I'd rather you went. (instead of staying)
 • He'd rather you called the police. (instead of me)
 • He'd rather you called the police. (instead of the firemen)

Hasonló módon, ha azt szeretnénk kifejezni, hogy most a megfelelő pillanat, hogy valamit véghez vigyünk (vagy mi, vagy valaki más), az it's time + egyszerű múlt (past tense) szerkezetet használjuk.

Példák
 • It's time you paid that bill.
 • It's time I went home.
 • Don't you think it's time you had a haircut?