A szenvedő szerkezet

A szenvedő szerkezet funkciói

A szenvedő szerkezetet (passive voice) arra használjuk, hogy érdeklődést mutassunk aziránt a személy vagy tárgy iránt, aki elszenvedi a cselekvést, és nem pedig aziránt, aki végrehajtja azt. Más szavakkal, a legfontosabb tárgy vagy személy válik a mondat alanyává.

Példák
 • The passive voice is used frequently. (= minket a szenvedő szerkezet érdekel, nem az, aki használja azt.)
 • The house was built in 1654. (= minket a ház érdekel, nem az, aki építette.)
 • The road is being repaired. (= minket az út érdekel, nem azok, akik a javításokat végzik.)

Néha akkor használjuk a szenvedő szerkezetet, amikor nem tudjuk, vagy nem akarjuk kifejezni, hogy ki hajotta végre a cselekvést.

Példák
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

A szenvedő szerkezetet gyakran használjuk formális szövegekben. Ha átváltasz a cselekvő formára, ez tisztábbá és könnyebben olvashatóvá teszi az írásod.

Szenvedő Cselekvő
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Ha a szenvedő szerkezeten belül szeretnénk elmondani, hogy ki vagy mi hajtja végre a cselekvést, a by prepozíciót használjuk. Hogyha tudjuk, ki hajtotta végre a cselekvést, és erdeklődünk is iránta, mindig jobb az cselekvő szerkezetet használni a szenvedő helyett.

Szenvedő Cselekvő
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

Itt olvashatsz többet a szenvedő szerkezetről és az cselekvő megfelelőiről, minden angol igeidő esetén.

A szenvedő szerkezet formálása

A szenvedő szerkezet az angol nyelvben két részből áll:
a 'to be' megfelelő alakja + a befejezett melléknévi igenév (past participle)

Állító Tagadó Kérdő Tagadó Kérdő
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
To clean, szenvedő szerkezet
Alany + to be (konjugálva) + befejezett melléknévi igenév + a mondat többi része
Egyszerű Jelen
The house is cleaned every day.
Folyamatos Jelen
The house is being cleaned at the moment.
Egyszerű Múlt
The house was cleaned yesterday.
Folyamatos Múlt
The house was being cleaned last week.
Befejezett Múlt
The house has been cleaned since you left.
Folyamatos Befejezett Múlt
The house had been cleaned before they arrived.
Egyszerű Jövő
The house will be cleaned next week.
Folyamatos Jövő
The house will be being cleaned tomorrow.
Feltételes Jelen
The house would be cleaned if they had visitors.
Feltételes Múlt
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Főnévi Igenév
The house must be cleaned before we arrive.
A szenvedő szerkezet főnévi igenevekkel

Az infinitív szenvedő szerkezetet modális igék után használjuk, illetve a legtöbb olyan ige után, amelyiket általában egy főnévi igenév követ.

Példák
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
A szenvedő szerkezet a gerundiummal

A gerundiumot prepozíciók után használjuk, illetve a legtöbb olyan ige után, amelyiket általában a gerundium követ.

Példák
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
A "to be born" használata

A "to be born" egy szenvedő alak, amelyet leggyakrabban a múlt időben használunk. Ennek ellenére, egyes esetekben, a jelen vagy a jövő idő a megfelelő.

Példák
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Néha úgy formáljuk a szenvedő szerkezetet, hogy a to get vagy a to have igéket használjuk a to be helyett. Egy külön oldalon találsz több információt az alternatív módszerekről, amelyekkel a szenvedő szerkezetet formáljuk.