Alternatív módszerek a szenvedő szerkezet formálására

Úgy képezhetsz mondatokat, amelyeknek a jelentése szenvedő, de a formája nem, hogy a to get vagy a to have igét használod a to be ige helyett. Ezek a konstrukciók gyakran olyan szituációkat írnak le, amelyekben azt szeretnénk, hogy valaki más tegyen valami értünk, vagy amelyekben valakit alkamazunk arra, hogy valamit megtegyen nekünk. Az alany cselekvő, de csupán a "getting" cselekvést viszi véghez. A nem megnevezett személy (az, aki "gotten") lesz az, aki véghezviszi a fő ige által kifejezett cselekvést a mondatban. Amikor a mondatnak szenvedő az értelme, a második személy nincs megnevezve. Jobban érdekel minket egy aktivitás eredménye, mint maga a személy, aki véghezviszi az aktivitást.

Példák
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Az ilyen típusú konstrukciók egy aktivitás befejezésére is hivatkozhatnak, különösen akkor, amikor egy idő kifejezést használunk.

Példák
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Hogyha az ige egy nemkívánatos dologra vonatkozik, ugyanaz az értelme mint egy szenvedő mondatnak.

Példák
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
A "to need" ige használata szenvedő konstrukciókban

Használhatod a to need igét, amelyet egy gerundium követ, egy cselekvő konstrukcióban, amelynek szenvedő az értelme. Ilyenkor inkább az a fontos számunkra, hogy ki vagy mi tapasztalja majd meg a cselekvést, mint az, hogy ki viszi azt véghez.

Példák
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.