Befejezett múlt

A befejezett múlt funkciói

A befejezett múlt (past perfect) egy olyan időre vonatkozik, amelyik a múlt időnél korábban történt. Segítségével világossá tesszük azt, hogy egy esemény egy másik előtt történt a múltban. Nem számít, hogy melyik eseményt nevezzük meg először - az igeidő világossá teszi, hogy melyik esemény volt előbb.

Az alábbi példákban az A Esemény az, amelyik először történt, a B esemény pedig a második, vagy az újabbik:

A Esemény B Esemény
John had gone out when I arrived in the office.
Event A Event B
I had saved my document before the computer crashed.
Event B Event A
When they arrived we had already started cooking.
Event B Event A
He was very tired because he hadn't slept well.

A befejezett múlt formálása

A befejezett múlt az angol nyelvben két részből áll: ato have ige múlt ideje (had) + a fő ige befejezett melléknévi igenév formája (past participle).

Alany had befejezett melléknévi igenév
Állító
She had given
Tagadó
She hadn't asked.
Kérdő
Had they arrived?
Kérdő Tagadó
Hadn't you finished?
To decide, befejezett múlt
Állító Tagadó Kérdő
I had decided I hadn't decided Had I decided?
You had decided You hadn't decided Had you decided?
She had decided She hadn't decided Had she decided?
We had decided We hadn't decided Had we decided?
They had decided They hadn't decided Had they decided?

Befejezett múlt + just

A 'just' szó, a befejezett múlttal használva, egy olyan eseményre utal, amelyik csak egy rövid idővel történt a jelen pillanat előtt, például:

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • I had just put the washing out when it started to rain.