Befejezett jelen

A befejezett jelen formálása

Minden ige befejezett jelen formájának két része van: a to have (jelen idő) segédige megfelelő formája + a fő ige befejezett melléknévi igenév formája. A szabályos igék befejezett melléknévi igenév formája a szótő + ed szerkezetre épül, tehát played, arrived, looked. Rendhagyó igékhez, lásd a Rendhagyó igék táblázatot az Igék rész alatt.

Állító
Alany to have befejezett melléknévi igenév
She has visited.
Tagadó
Alany to have + not befejezett melléknévi igenév
She has not (hasn't) visited.
Kérdő
to have alany befejezett melléknévi igenév
Has she visited?
Tagadó kérdő
to have + not alany befejezett melléknévi igenév
Hasn't she visited?
To Walk, befejezett jelen
Állító Tagadó Kérdő
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?

A befejezett jelen definíciója

A befejezett jelent akkor használjuk, amikor egy összefüggést szeretnék jelezni a jelen és a múlt között. A cselekvés a jelen idő előtt történt, egy meghatározatlan időpontban, és gyakran inkább érdekel minket az eredmény, mint maga a cselekvés.

FIGYELEM! Lehetséges, hogy van egy igeidő hasonló formával a saját nyelveden, de valószínűleg NEM ugyanaz a jelentése.
A befejezett jelent arra használjuk, hogy:
 • Egy olyan cselekvést vagy szituációt írjunk le, amely a múltban keződött, de még most is folytatódik. I have lived in Bristol since 1984 (= és még mindig ezt teszem)
 • Egy olyan cselekvést írjunk le, amelyik egy ez ideig befejezetlen periódusban történt. She has been to the cinema twice this week (= és a hétnek még nincs vége)
 • Egy megismétlődő cselekvést írjunk le egy meghatározatlan periódusból a múlt és a jelen pillanat között. We have visited Portugal several times.
 • Egy olyan cselekvést írjunk le, amelyet nemrég fejeztünk be, a 'just' szóval kifejezve. I have just finished my work.
 • Egy olyan cselekvést írjunk le, ahol az időpont nem fontos. He has read 'War and Peace'. (= a cselekvés eredménye a fontos)

Figyelem! Amikor arról szeretnénk információt adni vagy kapni, hogy mikor, hol történt valami, akkor az egyszerű múltat használjuk. Olvass többet arról, hogy hogyan válassz a befejezett jelen és az egyszerű múlt között.

Cselekvést, amely a múltban keződött, de még most is folytatódik
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
Egy ez ideig befejezetlen periódus
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Megismétlődő cselekvések egy meghatározatlan periódusból a múlt és a jelen pillanat között
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Egy olyan cselekvést, amelyet nemrég fejeztünk be (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Olyan cselekvés, ahol a pontos időpont nem fontos vagy nem tudott
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Olvass többet arról, hogy hogyan használd a befejezett jelent együtt az "ever", "never", "already" és "yet" szavakkal, illetve hogy hogy használd a befejezett jelent együtt a "for" és a "since" szavakkal.