Befejezett jelen + ever, never, already, yet

Ever

A ever és az never határozószavak egy olyan gondolatot fejeznek ki, amelyik egy határozatlan időpontra utal a jelen pillanat előtt: Have you ever visited Berlin?. Az 'ever' és a 'never' szavakat mindig a fő ige elé (befejezett melléknévi igenév / past participle) helyezzük. Az ever-t a következő helyzetekben használjuk:

Kérdésekben
Példák

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

Tagadó kérdésekben
Példák

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

Tagadó kijelentésekben a következő sablont használjuk: nothing + ever vagy nobody + ever
Példák

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

A 'the first time' kifejezéssel
Példák

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

A never azt jelenti, hogy a jelen pillanat előtt soha, és ugyanaz, mint a not ... ever: (I have never visited Berlin).

VIGYÁZAT! Sosem használhatod a never és a not szavakat együtt.

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Az already egy olyan cselekvésre utal, amelyik egy meghatározatlan időpontban történt, a jelen pillanat előtt. Arra utal, hogy nincs szükség ismétlésre.

Példák

I've already drunk three coffees this morning. (= and you're offering me another one!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Kérdésekben is használjuk:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Az already szót a fő ige elé helyezhetjük (befejezett melléknévi igenév / past participle) vagy a mondat végére:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

A yet szót tagadó kijelentésekben és kérdésekben használjuk, a következő jelentéssel: (nem) egy, a jelen pillanat előtt és a jelen között levő periódusban; (nem) egészen a jelenig és a jelennel bezárólag. A yet szót általában a mondat végére helyezzük.

Példák

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet