A főnévi igenév

A főnévi igenév formálása

A főnévi igenév (infinitive) az igék szótöve. Az angol nyelvben, amikor a főnévi igenévről beszélünk, általában a jelen idejű főnévi igenévre utalunk (present infinitive), mivel ez a leggyakoribb. Ennek ellenére, a főnévi igenévnek négy különböző formája van: a befejezett főnévi igenév (perfect infinitive), a folyamatos befejezett főnévi igenév (perfect continuous infinitive), a folyamatos főnévi igenév (continuous infinitive), illetve a szenvedő főnévi igenév (passive infinitive).

A jelen idejű főnévi igenévnek két formája van:

 • a to-infinitív (to-infinitive) = to + szótő
 • a zéró infinitív (zero infinitive) = szótő

A jelen idejű főnévi igenév szótöve az igének azon alakja, amelyet a szótárban találunk.

To-infinitív Zéró infinitív
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

A tagadó főnévi igenevet (negative infinitive) úgy formáljuk, hogy a not szót helyezzük a főnévi igenév bármelyik alakja elé.

Példák
 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I'd like you not to sing so loudly.
 • I'd rather not eat meat.
 • I might not come.

A to-infinitív funkciói

A to-infinitívet számos mondatszerkezetben használjuk, gyakran valaminek a célját vagy valakinek a véleményét kifejezve. A to-infinitívet számos különböző ige után is alkalmazzuk. Ezen az oldalon találhatsz több információt azokról az igékről, amelyeket egy főnévi igenév követ.

A to-infinitív arra, hogy valaminek a célját vagy egy szándékot fejezzünk ki

Ebben az esetben a to-nak ugyanaz az értelme mint az in order to vagy a so as to kifejezéseknek.

Példák
 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.
A to-infinitív, mint a mondat alanya

Ez egy formális használati mód, és sokkal gyakoribb az írott, mint a beszélt angolban.

Példák
 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.
A to-infinitív arra, hogy kifejezzük, mire használható, vagy mire lesz valami használva

Ebben a szerkezetben a to-infinitív egy főnevet vagy egy névmást követ.

Példák
 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don't have anything to wear.
 • Would you like something to drink?
A to-infinitív melléknevek után

Létezik egy nagyon gyakori szerkezet, amelyben a to-infinitívet egy melléknévvel összekötve használjuk. Ezeket úgy formáljuk, hogy:
alany + to be + melléknév + (for/of someone) + to-infinitív + (a mondat többi része)

Alany + to be + melléknév (+ for/of someone) + to-infinitív (+ rest of sentence)
It is good   to talk.  
It is good of you to talk to me.
It is important   to be patient.  
It is important for Jake to be patient with his little brother.
I am happy   to be here.
The dog is naughty   to destroy our couch.
A to-infinitív arra, hogy egy hozzászólást vagy ítéletet fejezzünk ki

Amikor a to-infinitívet arra használjuk, hogy egy főnévről fejezzünk ki egy hozzászólást vagy ítéletet, az alábbi szerkezetet használjuk:
Alany + to be + főnévi szószerkezet + to-infinitív

Alany + to be + főnévi szószerkezet + to-infinitív
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.
A to-infinitív határozószavakkal

A to-infinitívet gyakran használjuk a too és az enough határozószavakkal arra, hogy az elégedettségünk vagy elégedetlenségünk mögötti érvelést fejezzük ki. A szerkezet az, hogy a too és az enough szavakat, az általuk módosított melléknév, határozószó vagy főnév elé vagy mögé helyezzük, pont úgy, mint amikor a to-infinitív nélkül használjuk őket. Ezt a to-infinitív követi, amely elmagyarázza annak az okát, hogy a mennyiség miért túlzott, elégséges vagy elégtelen. Általában a to-infinitív, és minden, ami követi, eltávolítható a mondatból. A megmaradt mondat továbbra is helyes marad nyelvtanilag.

Példák
 • There's too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I've had enough food to eat.
 • She's old enough to make up her own mind.
 • There isn't enough snow to ski on.
 • You're not old enough to have grand-children!
A to-infinitív kérdőszavakkal

Az ask, decide, explain, forget, know, show, tell és understand igéket követheti egy kérdőszó, mint a where, how, what, who és a when + a to-infinitív.

Példák
 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I've forgotten where to put this little screw.
 • I'm not sure I know who to call.

A zéró infinitív funkciói

A zéró infinitív segédigék után
Példák
 • She can't speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.
A zéró infinitív észlelést kifejező igék után

Észlelést kifejező igékkel, a használt szerkezet ige + tárgy + zéró infinitív.

Példák
 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.
A zéró infinitív a 'make' és a 'let' igék után
Példák
 • Her parents let her stay out late.
 • Let's go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don't make me study that boring grammar book!
A zéró infinitív a 'had better' kifejezés után
Példák
 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You'd better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.
A zéró infinitív a "why" szóval

A why kérdőszót a zéró infinitív abban az esetben követi, amikor javaslatokat teszünk.

Példák
 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?