A folyamatos főnévi igenév

A folyamatos főnévi igenevet (continuous infinitive) arra használjuk, hogy egy folyamatos cselekvést fejezzünk ki, egy olyan ige vagy egy segédige után, amellyel a főnévi igenevet kell használnunk. A folyamatos főnévi igenevet a következő módon formáljuk:
to be + folyamatos melléknévi igenév (present participle)

Hasonlóan a jelen idejű főnévi igenévhez, vannak olyan szituációk, amikor a folyamatos főnévi igenév zéró formáját kell használnunk, ezért a to szót kihagyjuk. Ez történik a legtöbb modális segédige után, és más olyan esetekben, ahol a zéró infinitívet használjuk.

Példák
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.