A befejezett főnévi igenév

A befejezett főnévi igenevet (perfect infinitive) leggyakrabban a a harmadik típusú feltételes mondatokban (type 3 conditional) használjuk, mint a befejezett feltételes múlt idő (conditional perfect) része, viszont más esetekben is alkalmazhatjuk. A befejezett főnévi igenevet az alábbi módon formáljuk:
to have + befejezett melléknévi igenév (past participle)

Hasonló módon a jelen idejű főnévi igenévhez (present infinitive), vannak olyan szituációk, amikor a befejezett főnévi igenév zéró infinitív formáját kell használnunk, ezért a to szót kihagyjuk. Ez történik a legtöbb modális segédige után, és más olyan esetekben, ahol a zéró infinitívet használjuk.

Példák
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.