A szenvedő főnévi igenenév

A szenvedő főnévi igenevet (passive infinitive) szenvedő szerkezetű mondatokban használjuk. Leginkább a modális igék után találkozunk vele (may, should, could, stb.), ahol azt jelzi, hogy mi az, ami lehetséges vagy helyes. A szenvedő főnévi igenevet a következő módon formáljuk:
to be + befejezett melléknévi igenév (past participle)

Hasonló módon a jelen idejű főnévi igenévhez (present infinitive), vannak olyan szituációk, amikor a szenvedő főnévi igenenév zéró infinitív formáját kell használnunk, ezért a to szót kihagyjuk. Ez történik a legtöbb modális segédige után, és más olyan esetekben, ahol a zéró infinitívet kell használnunk..

Példák
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.