Egyszerű jövő

Az egyszerű jövő idő funkciói

Az egyszerű jövő (simple future) egy jövőbeli pillanatra utal, és tényeket vagy bizonyosságot fejez ki. Ebben az esetben nincs szó 'hozzáállásról'.

Az egyszerű jövőt a következő esetekben használjuk:

 • Egy jövőbeli esemény megjóslására:
  It will rain tomorrow.
 • Az I vagy We névmásokkal, hogy egy spontán döntést fejezzünk ki:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • Hajlandóság kifejezésére:
  I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • Negatív formában, nem hajlandóság kifejezésére:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • Az I névmással, kérdő formában, a "shall"-t használva, egy ajánlat tevésére:
  Shall I open the window?
 • A we névmással, kérdő formában, a "shall"-t használva, egy javaslat tevésére:
  Shall we go to the cinema tonight?
 • Az I névmással, kérdő formában, a "shall"-t használva, tanács vagy utasítás kérésére:
  What shall I tell the boss about this money?
 • A you névmással, parancsok adásásra:
  You will do exactly as I say.
 • A you névmással, kérdő formában, egy meghívás kifejezésére:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Megjegyzés:Modern angolban a will igét használjuk inkább a shall helyett. A shall-t leginkább az I és a we névmásokkal használjuk, hogy egy ajánlatot vagy javaslatot tegyünk, vagy hogy tanácsot kérjünk (lásd a fenti példákat). Más névmásokkal (you, he, she, they) csupán költői vagy irodalmi összefüggésben használjuk, például "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

Az egyszerű jövő formálása

Az egyszerű jövő két részből áll: will / shall + a főnévi igenév to nélkül.

Alany will főnévi igenév to nélkül
Állító
I will go
I shall go
Tagadó
They will not see
They won't see
Kérdő
Will she ask?
Kérdő Tagadó
Won't they try?
Összevonások

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

Az "it will" formát általában nem vonjuk össze.

To see: egyszerű jövő idő

Állító Tagadó Kérdő Kérdő Tagadó
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*A shall egy régi forma, de még most is gyakran használjuk egyes esetekben a "will" helyett, az I és a we névmások állító és kérdő formájában (lásd fennebb).