Időhatározók

Az időhatározók azt fejezik ki, hogy mikor történt valami, illetve hogy mennyi ideig és milyen gyakran. Az időhatározók állandóak. Nagyon gyakoriak az angol nyelvben. Az időhatározóknak megszabott helyük van a mondatban, attól függően, hogy mit fejeznek ki.

Határozók, amelyek azt fejezik ki, hogy mikor történt valami

Azok a határozók, amelyek azt fejezik ki, hogy mikor történt valami, általában a mondat végén állnak.

Példák
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Ha egy olyan határozó, amelyik azt fejezi ki, hogy mikor történt valami, a mondat végén áll, semleges pozícióban van; viszont az ilyen határozók más helyet is foglalhatnak a mondatban, attól függően, hogy min van a hangsúly. Minden ilyen határozót a mondat elejére is lehet helyezni, annak érdekében, hogy az időpontra helyezzük a hangsúlyt. Formális írásban a fő ige előtt is állhatnak egyes ilyen határozók, de nem mindegyik.

Példák
 • Later Goldilocks ate some porridge. (az idő a fontos)
 • Goldilocks later ate some porridge. (ez inkább formális, mint egy rendőr beszámolója)
 • Goldilocks ate some porridge later. (ez semleges, nincsen különös hangsúly)

Határozók, amelyek azt fejezik ki, hogy mennyi ideig történt valami

Azok a határozók, amelyek azt fejezik ki, hogy mennyi ideig történt valami, általában a mondat végén állnak.

Példák
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

Az alábbi határozói szókapcsolatokban, amelyek azt fejezik ki, hogy mennyi ideig történt valami, a for-t mindig egy időtartamra utaló kifejezés követi, miközben a since-et egy konkrét időpontot meghatározó kifejezés.

Példák
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Határozók, amelyek azt fejezik ki, hogy mennyi ideig történt valami

Az olyan határozók, amelyek azt fejezik ki, hogy mennyi ideig történt valami, gyakran egy cselekvés gyakoriságát határozzák meg. Általában a fő ige előtt állnak, viszont a a segédige után helyezkednek el (mint a be, have, may és must). Kivétel amikor a fő ige a "to be". Ebben az esetben a határozó a fő ige után következik.

Példák
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Sok gyakoriságot kifejező határozót mind a mondat elejére, mind pedig a mondat végére is helyezhetünk, viszont nem mindegyiket. Amikor ezekben a felcserélhető pozíciókban állnak, a határozók jelentése sokkal erősebb.

Határozó, amelyik két pozícióban állhat Erősebb pozíció Gyengébb pozíció
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Egyes ilyen határozók azt fejezik ki, hogy pontosan hányszor történt/történik meg egy cselekvés. Ezek a határozók általában a mondat végén állnak.

Példák
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

A Yet használata

A yet leginkább kérdésekben és negatív mondatokban használandó, és azt fejezi ki, hogy valami nem történt még meg, vagy pedig azt, hogy nemsokára meg fog történni. Az ilyen határozók vagy a mondat végén állnak, vagy pedig a not után.

Példák
 • Have you finished your work yet? (= egyszerű információkérés)
 • No, not yet. (= egyszerű negatív válasz)
 • They haven't met him yet. (= egyszerű negatív kijelentés)
 • Haven't you finished yet? (= meglepődött kifejezés

A Still használata

A still folytonosságot fejez ki. A fő ige előtt áll, illetve segédigék után, mint a be, have, might, will. Ha a fő ige a to be, a still a fő ige után áll, nem pedig előtte. Kérdésekben a still a fő ige előtt áll.

Példák
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Az időhatározók sorrendje

Ha egyazon mondatban több időhatározót használsz, kövesd az alábbi sorrendet:

1: how long 2: how often 3: when

Példák
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.