Középfok és felsőfok

Középfokú melléknevek

A középfokú melléknevek segítségével az általuk módosított tárgyak jellemzőit hasonlíthatjuk össze (larger, smaller, faster, higher). Olyan mondatokban használhatjuk őket, amelyekben két főnevet hasonlítunk össze, a következő képpen:

Főnév (alany) + ige + középfokú melléknév + than + főnév (tárgy).

Az összehasonlítás második elemét akár ki is lehet hagyni, ha ez a kontextusból egyértelműen érthető (lásd az alábbi példák közül az utolsót).

Példák
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" is understood)

Felsőfokú melléknevek

A felsőfokú mellékneveket akkor használjuk, amikor olyan tárgyakat írunk le, amelyek egy jellemvonás legalsó vagy legfelső határán állnak (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Olyan mondatokban használjuk őket, amelyekben az alanyt egy csoporttal hasonlítjuk össze.

Főnév (alany) + ige + the + felsőfokú melléknév + főnév (tárgy).

Azt a csoportot, amellyel összehasonlítjuk, akár ki is lehet hagyni, ha ez a kontextusból egyértelműen érthető (lásd az alábbi példák közül az utolsót).

Példák
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

Szabályos középfokú- és felsőfokú melléknevek formálása

A szabályos középfokú- és felsőfokú melléknevek formálása egyszerű. A formát az határozza meg, hogy az eredeti melléknév hány szótagból áll.

Egyszótagú melléknevek

A középfokhoz az -er, a felsőfokhoz pedig a -est végződés használandó. Ha a melléknév egy mássalhangzóból + egy magánhangzóból + egy mássalhangzóból áll, az utolsó mássalhangzó megduplázódik, mielőtt hozzátennénk a végződést.

Melléknév Középfok Felsőfok
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Két szótag

A kétszótagú melléknevek középfokát két féle képpen formálhatjuk: vagy hozzáadva az -er végződést, vagy pedig a melléknév elé helyezve a more szócskát. Ezeknek a mellékneveknek a felsőfokát úgy formálhatjuk, hogy vagy az -est ragot tesszük a végére, vagy pedig a melléknév elé helyezzük a most szót. Sok esetben mindkét formát használhatjuk, bár általában az egyik inkább elterjedt mint a másik. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy egy kétszótagú melléknév kaphat-e középfokú vagy felsőfokú ragot, a biztonság kedvéért használjuk inkább a more és a most szavakat. Olyan melléknevek esetén, amelyek y-ben végződnek, az y betűt i-re kell váltanunk mielőtt hozzácsatolnánk a ragot.

Melléknév Középfok Felsőfok/th>
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Három vagy több szótag

A 3 vagy több szótagból álló melléknevek középfokát úgy fomáljuk, hogy a melléknév elé helyezzük a more szót, a felsőfok esetén pedig a most szót.

Melléknév Középfok Felsőfok
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Rendhagyó középfokú és felsőfokú melléknevek

Az alábbi gyakori mellékneveknek rendhagyó középfokú és felsőfokú formájuk van.

Melléknév Középfok Felsőfok
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Példák
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.