Nem meghatározó vonatkozói mellékmondatok

Amint azt a nevük is sugallja, a nem meghatározó vonatkozói mellékmondatok valamiről vagy valakiről nyújtanak több információt, de nem határozzák meg azt, hogy kiről vagy miről van szó. Nézd például a következő mondatot: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. Ebben a mondatban az összes gorilláról beszélünk, nem csak egy párról. A nem meghatározó vonatkozói mellékmondatban levő információ többet mond a gorillákról általában, de nem határoz meg egyetlen gorillát vagy egy csoport gorillát. Ha a nem meghatározó vonatkozói mellékmondatot eltávolítanánk, a mondat továbbra is nyelvtanilag helyes maradna, és az értelme továbbra is ugyanaz lenne, csupán valamennyi részletet veszítenénk el a mondatból.

A nem meghatározó vonatkozói mellékmondat egy vonatkozó névmásból, egy igéből, és más opcionális mondatrészekből áll, mint például az igéhez tartozó főnév vagy tárgy. Mindig vesszőket vagy zárójeleket használunk arra, hogy a nem meghatározó vonatkozói mellékmondatot elválasszuk a mondat többi részétől.

Példák
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

Vonatkozó névmások

A következő vonatkozó névmásokat használjuk a nem meghatározó vonatkozói mellékmondatokban. Ezek a névmások a nem meghatározó vonatkozói mellékmondat elején állnak, és egy olyan főnévre hivatkoznak, amelyik a mondatban korábban jelent meg.

  Személy Dolog Hely
Alany who which  
Tárgy who/whom which where
Birtokos eset whose    
A meghatározó- és a nem meghatározó vonatkozói mellékmondatok közötti különbségek

A meghatározó vonatkozói mellékmondatokban a who, whom és a which névmásokat gyakran a that helyettesíti a beszélt angolban. A nem meghatározó vonatkozói mellékmondatokban nem helyettesíthetünk más névmásokat that-el. A nem meghatározó vonatkozói mellékmondatokból nem hagyhatjuk ki a vonatkozó névmást, ahogy azt időnként a meghatározó vonatkozói mellékmondatokban tehetjük. A névmás mindig kötelező, akkor is, amikor ő a mellékmondatban levő ige tárgya. Végül pedig, a meghatározó vonatkozói mellékmondatokkal ellentétben, amelyeknek nincs központozásuk, a nem meghatározó vonatkozói mellékmondatokat mindig vesszőkkel választjuk el a mondat többi részétől.

Példák
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (meghatározó vonatkozói mellékmondat: Csupán egy levél volt, történetesen kék. A which-et muszály használnunk.)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (meghatározó vonatkozói mellékmondat: Számos, különböző színű levél volt, és ő nekem adta a kéket. A which helyettesíthető a that-el. A vesszőket eltávolítjuk.)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (nem meghatározó vonatkozói mellékmondat: Csak egyetlen levél volt. A which a read ige tárgya, de nem hagyható ki a mondatból.)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (Bármelyik prepozíciót, amelyik megjelenik, általában a mellékmondat végére helyezzük.)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (Formális írott angolban, a prepozíciót a névmás elé is helyezhetjük.)
Bevezető kifejezések a nem meghatározó vonatkozói mellékmondatokban

A nem meghatározó vonatkozói mellékmondatokat olyan kifejezésekkel vezethetjük be, mint az all of vagy a many of + a vonatkozó névmás.

  Személy Dolog
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. whom which
Példák
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
Más mellékmondatra való utalás a "which" segítségével

A which vonatkozó névmás, egy nem meghatározó vonatkozói mellékmondat elején, az előző mondatrészben levő összes információra utalhat, nem csupán egyetlen szóra.

Példák
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.