Az "all" mint disztributív névmás

A all disztributív determinánst akkor használjuk, amikor az egész csoportról beszélünk, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy semmi sem lett kihagyva. Az all disztributív névmásként több féle módon használható.

Az all használható önmagában, megszámlálhatatlan főnevekkel és többes számú megszámlálható főnevekkel. Ebben az esetben a csoporta mint fogalomra utal, nem pedig az önálló egyénekre.

Példák
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

Az all használható megszámlálhatatlan főnevekkel és többes számú megszámlálható főnevekkel, amikor a the határozott névelő vagy egy birtokos névmás előzi meg. Ebben az esetben egy konkrét, fizikai csoportra utal, nem pedig a csoport fogalmára. Ezekben a szabályokban az of szót rögtön azall után helyezhetjük, anélkül, hogy a jelentése megváltozna.

Példák
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

Az all használható többes számú névmásokkal, amikor az of szó előzi meg ezeket.

Példák
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

Az all használható kérdő és felkiáltó mondatokban megszámlálhatatlan főnevekkel, a this vagy a that szavak után. Ebben az esetben, az of szót rögtön az all után helyezhetjük, anélkül, hogy a jelentése megváltozna.

Példák
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

Az all használható kérdő és felkiáltó mondatokban megszámlálhatató főnevekkel, a these vagy a those szavak után. Ebben az esetben, az of szót rögtön az all után helyezhetjük, anélkül, hogy a jelentése megváltozna.

Példák
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?