Az aposztróf

Az összes írásjel közül, az aposztróf (apostrophe) okozza valószínűleg a legtöbb fejfájást! A problémát valószínűleg az okozza, hogy az aposztrófnak két, egymástól nagyon különböző (és nagyon fontos) használati módja van az angol nyelvben: birtoklás (possession) és összevonások (contractions).

Az aposztróf összevonásokban

Az angol nyelvben az aposztrófot leggyakrabban összevonásokban használjuk, ahol egy főnevet vagy egy névmást kapcsolunk össze egy igével. Jusson eszedbe, hogy az aposztróf gyakran egy kihagyott betűt helyettesít. Oda helyezzük, ahol a hiányzó betű lenne ebben az esetben.

Típus Összevonások nélkül Összevonások
A "not" használata is not, has not, had not, did not, would not, can not isn't, hasn't, hadn't, didn't, wouldn't, can't
Az "is" használata she is, there is, he is, it is, Mary is, Jim is, Germany is, who is she's, there's, he's, it's, Mary's, Jim's, Germany's, who's
Az "am" használata I am I'm
A "will" használata I will, you will, she will, we will, they will I'll, you'll, she'll, we'll, they'll
A "would" használata I would, you would, he would, we would, they would I'd, you'd, he'd, we'd, they'd
A "have" használata I have, you have, we have, they have I've, you've, we've, they've
A "are" használata you are, they are, we are you're, they're, we're

Az angolul beszélők, többek között az angol anyanyelvűek is, gyakran összekeverik az its és az it's szavakat, a you're és a your-t, a who's és a whose-t, illetve a they're, their és a there-t. Lásd a közöttük levő különbséget alább.

Példák
 • It's a nice day outside. (összevonás)
 • The cat is dirty. Its fur is matted. (birtoklás)
 • You're not supposed to be here. (összevonás)
 • This is your book. (birtoklás)
 • Who's at the door? (összevonás)
 • Whose shoes are these? (birtoklás)
 • They're not here yet. (összevonás)
 • Their car is red. (birtoklás)
 • His car is over there. (hely)

A birtokos aposztróf

A legtöbb esetben csupán az 's-t kell hozzáadnod a főnévhez annak érdekében, hogy birtoklást fejezz ki.

Példák
 • a ship's captain
 • a doctor's patient
 • a car's engine
 • Ibrahim's coat
 • Mirianna's book

Azok a többes számú főnevek, amelyek nem s-ben végződnek, ugyanezt a szabályt követik:

Példák
 • the children's room
 • the men's work
 • the women's club

Azok a köznevek esetén (common noun), amelyek s-ben végződnek, mind egyes mind többes számban, úgy formáljuk a birtokos esetet, hogy egyszerűen egy aposztrófot helyezünk a végére, az s után.

Példák
 • the bus' wheel
 • the babies' crying
 • the ladies' tennis club
 • the teachers' journal

Az olyan tulajdonnevek (proper nouns) esetén (emberek, városok, országok neve), amelyek s-ben végződnek, a birtokos esetet fomálhatjuk az aposztróf + s szerkezetet használva, vagy úgy, hogy egyszerűen az aposztrófot helyezzük a szó végére. Ma mindkét forma helyesnek van ítélve (Jones's or Jones'), és számos nagy szervezet teljesen eltávolította az aposztrófot (például Barclays Bank, Missing Persons Bureau) a nevéből.

Példák
 • The Hughes' home (or the Hughes's home)
 • Mr Jones's shop (or Mr Jones' shop)
 • Charles' book (or Charles's book)