Az azonnali jövő

Alak

Amikor az azonnali jövőről beszélünk, egy három részből álló szerkezetet használhatunk:
a "to be" ige jelen idejű alakja + about + a fő ige főnévi igenév alakja (infinitive)

Alany + to be + about (vagy just about) + főnévi igenév (infinitive)
I am about to be sick
They are about to arrive.
It is just about to explode.
To leave, az azonnali jövőben
Állító Tagadó Kérdő Tagadó kérdő
I am about to leave. I am not about to leave. Am I about to leave? Am I not about to leave?
You are about to leave. You are not about to leave. Are you about to leave? Aren't you about to leave?
He is about to leave. He is not about to leave. Is he about to leave? Isn't he about to leave?
We are about to leave. We aren't about to leave. Are we about to leave? Aren't we about to leave?
They are about to leave. They aren't about to leave. Are they about to leave? Aren't they about to leave?

Funkció

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, amikor az azonnali jövőrő beszélünk, és azt emeljük ki, hogy az esemény vagy cselekvés hamarosan be fog következni. Gyakran a just szót helyezzük az about szó elé, amelyik a cselekvést közvetlenségét emeli ki.

Példák
  • She is about to cry.
  • You are about to see something very unusual.
  • I am about to go to a meeting.
  • We are just about to go inside.
  • Sally is just about to jump off that diving board.

Ezt a szerkezetet használhatjuk a to be ige egyszerű jövő (simple past) alakjával is, az egyszerű jelen helyett, hogy egy olyan azonnali cselekvésre utaljunk, amelyik félbe lett szakítva. Ezt a szerkezetet gyakran egy mellékmondat követi, amelyet a when szó vezet be.

Példák
  • She was about to leave when Jim arrived.
  • When it started to rain, I was about to go out for a walk.
  • I was just about to call her when she walked in.
  • The car was just about to flip over when he regained control.