Az "each" és az "every" használata

Amikor az each névmást használjuk, úgy tekintünk egy csoport tagjaira, mint egyénekre. Ezzel szemben, amikor az every névmást használjuk, a csoportot tagjaira egy sorozatként tekintünk. Ezeket a disztributív névmásokat csupán megszámlálható főnevekkel használhatjuk. Általában egyes számban levő főnevekkel használjuk őket, a főnév elé helyezve. Sok esetben ezek felcserélhetőek.

Példák
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Az each névmást többes számú főnevekkel és névmásokkal is használhatjuk, de csak akkor, ha az 'of' követi. Az every névmást nem használhatjuk többes számú főnevekkel.

Példák
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Az every névmás különböző pontokat fejezhet ki egy sorozatban, legfőképpen időkifejezésekkel. Az each ugyanilyen módon működik, de kevésbé gyakori.

Példák
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.