A birtokos eset formálása

A birtokos formát olyan főnevekkel használjuk, amelyek emberekre, embercsoportokra, országokra vagy állatokra utalnak. Egy hozzátartozási viszonyt fejez ki egy dolog és egy másik között. Amikor a birtokos esetet formáljuk, egy aposztróf + s-t helyezünk a főnév mögé. Ha a főnév többes számú, vagy eleve s-ben végződik, csak egy aposztrófot kapcsolunk a főnévhez.

Példák
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

Olyan nevek esetén, amelyek eleve s-ben végződnek, hozzátehetjük az aposztróf + s-t, vagy csak az aposztrófot. Az első opció sokkal gyakoribb. Amikor egy név birtokos formáját ejtjük ki, a /z/ hangot helyezzük a név végére.

Példák
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
A birtokos eset funkciói

A 'hozzátartozás' vagy a 'birtoklás' a birtokos eset által leggyakrabban kifejezett viszony.

Példák
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

A birtokos eset azt is kifejezheti, hogy hol dolgozik valaki, hol tanul, vagy hol tölti az idejét.

Példák
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

A birtokos eset egy két személy között levő kapcsolatot is kifejezhet.

Példák
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

A birtokos eset megfoghatatlan dolgokat is kifejezhet.

Példák
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Rögzített kifejezések

Vannak olyan rögzített kifejezések, ahol a birtokos eset használandó.

Időre vonatkozó példák
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Egyéb példák
 • For God's sake! (= felháborodást kifejező felkiáltás)
 • a stone's throw away (= nagyon közel)
 • at death's door (= nagyon beteg)
 • in my mind's eye (= a képzeletemben)

A birtokos esetet akkor is használhatjuk, amikor boltokra, vendéglőkre, templomokra és kollégiumokra vonatkozunk, a tulajdonos nevét vagy munkakörét megnevezve.

Példák
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?