Disztributív névmások párok elosztására

A both, either és neither disztributív determinánsok két dolog közötti elosztással foglalkoznak. Rendszerint ezeket a szavakat nem használhatjuk arra, hogy olyan csoportról beszéljünk, amelyek három vagy több egyénből állnak. Ugyanakkor arra sem használhatjuk őket, hogy olyan csoportokról beszéljünk, amelyeknek a mérete meghatározatlan. Ezek a disztributív névmások csakis megszámlálható főnevekre vonatkoznak.

 

A "both" használata

A both az párra, mint egészre vonatkozik, és egyenértékű a "one and the other" szókapcsolattal. Önmagában használhatjuk többes számú főnevekkel, vagy pedig hozzácsatolhatjuk az "of" prepozíciót, névelővel vagy anélkül. Amikor egy többes számú névmás követi, a both-ot az "of"-al kell elválasztani a névmástól. A both nem használható egyes számú főnevekkel, mivel mindig két dologra vonatkozik.

Példák
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Az "either" használata

Az either pozitív értelmű és, amikor önmagában használjuk, mindig a párból az egyik dologra vonatkozik. Egyenértékű a "one or the other" kifejezéssel. Mivel a párnak csupán az egyik tagjára vonatkozik, az either-t mindig egy egyes számú főnévvel kell használnunk. Használható többes számú főnévvel vagy névmással is, viszont abban az esetben az "of"-nak kell követnie.

Példák
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Az either használható az or szóval olyan konstrukciókban, amelyek egymás után beszélnek a pár mindkét tagjáról. A jelentés ugyan az marad, de ebben az esetben az either nem mint disztributív névmás működik, hanem mint egy kötőszó.

Példák
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

A "neither" használata

A neither negatív jelentésű és, amikor önmagában használjuk, a párra, mint egészre vonatkozik. Egyenértékű a "not one or the other" kifejezéssel. Mivel a párnak csupán az egyik tagjára vonatkozik, a neither-t mindig egy egyes számú főnévvel kell használnunk. Használható többes számú főnévvel vagy névmással is, viszont abban az esetben az "of"-nak kell követnie.

Példák
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

A neither használható a nor-al közösen is, amelyek egymás után beszélnek a pár mindkét tagjáról. A jelentés ugyan az marad, de ebben az esetben az neither nem mint disztributív névmás működik, hanem mint egy kötőszó.

Példák
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.