Egyenlő mennyiséget összehasonlító melléknevek

Ahhoz, hogy két egyenlő dolgot hasonlítsunk össze, a következő mintát használjuk:

as + mennyiségre utaló melléknév + (főnév) + as

Az, hogy melyik mennyiségre utaló melléknevet használjuk attól függ, hogy az összehasonlításban levő főnév megszámlálható vagy sem.

Megszámlálható főnevek

Használd az as many és az as few mellékneveket megszámlálható főnevekkel. Vedd figyelembe, hogy az összehasonlításban levő főnevet akár ki is lehet hagyni, abban az esetben, ha az a kontextusból érthető (lásd az alábbi példák közül az utolsót).

Példák
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" is understood)
Megszámlálhatatlan főnevek

Használd az as much vagy az as little mellékneveket megszámlálhatatlan főnevekkel. Vedd figyelembe, hogy az összehasonlításban levő főnevet akár ki is lehet hagyni, abban az esetben, ha az a kontextusból érthető (lásd az alábbi példák közül az utolsót).

Példák
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" is understood)