Egyes és többes számú főnevek

Szabályos főnevek

A legtöbb egyes számú főnévnek úgy formáljuk a többes számát, hogy az -s végződést tesszük a végére.

Példák
Egyes szám Többes szám
boat boats
house houses
cat cats
river rivers

Egy egyes számú főnévnek, amely az s, x, z, ch, sh hangokban végződik, úgy formáljuk a többes számát, hogy az -es végződést tesszük hozzá.

Példák
Egyes szám Többes szám
bus buses
wish wishes
pitch pitches
box boxes

Egy egyes számú főnévnek, amely egy mássalhangzó + y-ben végződik, úgy formáljuk a többes számát, hogy az -ies végződést tesszük a végére.

Példák
Egyes szám Többes szám
penny pennies
spy spies
baby babies
city cities
daisy daisies

Rendhagyó főnevek

Vannak olyan főnevek, amelyeknek rendhagyó többes száma van. A leggyakoribbak fel vannak sorolva alább.

Példák
Egyes szám Többes szám
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese
half halves
knife knives
wife wives
life lives
elf elves
loaf loaves
potato potatoes
tomato tomatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

Egyes főneveknek ugyan az a formája többes számban, mint egyes számban.

Példák
Egyes szám Többes szám
sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

Rendhagyó ige/főnév ragozás

Egyes főneveknek van többes számuk, viszont egy egyes számú igét kérnek.

Többes számú főnevek amelyeket egyes számú igékkel használunk Mondatok
news The news is at 6.30 p.m.
athletics Athletics is good for young people.
linguistics Linguistics is the study of language.
darts Darts is a popular game in England.
billiards Billiards is played all over the world.

Egyes főneveknek egy megszabott többes száma van és egy többes számú igével használjuk őket. Nem használjuk őket egyes számban, vagy egyes számban más jelentésük van. Ezek között a főnevek között vannak: trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits

Többes számú főnevek többes számú igékkel Mondat
trousers My trousers are too tight.
jeans Her jeans are black.
glasses Those glasses are his.