Fokhatározók

A fokhatározók valaminek az intenzitását fejezik ki. A fokhatározók általában az általuk módosított melléknév, határozó vagy ige előtt állnak, viszont vannak kivételek. A "too", "enough", "very" és az "extremely" szavak fokhatározóra példák.

Fokhatározó Módosít Példa
extremely adjective The water was extremely cold.
quite adjective The movie is quite interesting.
just verb He was just leaving.
almost verb She has almost finished.
very adverb She is running very fast.
too adverb You are walking too slowly.
enough adverb You are running fast enough.

Az "enough" használata

Az enough használható határozóként vagy pedig determinánsként.

Az enough mint határozó

Az enough mint határozó, aminek jelentése 'egy szükséges mértékben', az általa módosított melléknév vagy határozó után áll, nem pedig előtte, mint más határozók. Mind állitó, mind pedig tagadó mondatokban használhatóak.

Példák
 • Is your coffee hot enough?
 • This box isn't big enough.
 • He didn't work hard enough.
 • I got here early enough.

Az enough után általában a "to" + a főnévi igenév áll.

Példák
 • He didn't work hard enough to pass the exam.
 • Is your coffee hot enough to drink?
 • She's not old enough to get married.
 • I got here early enough to sign up.

Az enough után a "for someone" vagy a "for something" is állhat.

Példák
 • The dress was big enough for me.
 • She's not experienced enough for this job.
 • Is the coffee hot enough for you?
 • He didn't work hard enough for a promotion.
Az enough mint determináns

Az enough mint determináns, aminek jelentése 'ahány/amennyi szükséges', az általa módosított főnév előtt áll. A számolható főnevek többesszámával, vagy pedig számolhatatlan főnevekkel használjuk./p>

Példák
 • We have enough bread.
 • You have enough children.
 • They don't have enough food.
 • I don't have enough apples.

A "too" használata

A "too" mindig egy határozó, de viszont két különböző jelentése van, mindkettő a saját használati módjával.

Amikor a too jelentése "is"

A too mint határozó, amelynek jelentése "is", az általa módosított szókapcsolat után áll.

Példák
 • I would like to go swimming too, if you will let me come.
 • Can I go to the zoo too?
 • Is this gift for me too?
 • I'm not going to clean your room too!
Amikor a too jelentése "túlzottan"

A too mint határozó, amelynek jelentése "túlzottan", az általa módosított melléknév vagy határozó előtt áll. Mind állitó, mind pedig tagadó mondatokban használhatóak.

Példák
 • This coffee is too hot.
 • He works too hard.
 • Isn't she too young?
 • I am not too short!

A too után általában a "to" + a főnévi igenév áll.

Példák
 • The coffee was too hot to drink.
 • You're too young to have grandchildren!
 • I am not too tired to go out tonight.
 • Don't you work too hard to have any free time?

A too után a "for someone" vagy a "for something" is következhet.

Példák
 • The coffee was too hot for me.
 • The dress was too small for her.
 • He's not too old for this job.
 • Sally's not too slow for our team.

A "very" használata

A very egy határozó vagy egy melléknév előtt áll, annak érdekében, hogy kihangsúlyozza azt.

Példák
 • The girl was very beautiful.
 • The house is very expensive.
 • He worked very quickly.
 • She runs very fast.

Ha egy melléknév vagy határozó tagadó megfelelőjét szeretnék létrehozni, vagy a "not" szót csatoljuk az igéhez, vagy egy ellentétes jelentésű melléknevet vagy határozót használunk, vagy a "not very" szócsoportot helyezzük az eredeti melléknév vagy határozó mellé. A szókapcsolatok jelentése nem azonos. Általában az a szókapcsolat, amelyik a "not very"-t használja , kevésbé direkt, és emiatt inkább udvarias.

Példák
Eredeti szócsoport Ellentétes jelentés a "not-al" Ellentétes jelentés a "not very"-vel Ellentétes jelentés egy ellenkező szóval
The girl was beautiful. The girl was not beautiful. The girl was not very beautiful. The girl was ugly.
He worked quickly. He did not work quickly. He did not work very quickly. He worked slowly.
Jelentésbeli különbség a "very" és a "too" között

Egy nagy jelentésbeli különbség áll fenn a "too" és a "very" között. "Very" egy tényt fejez ki, miközben a "too" azt hangsúlyozza ki, hogy van valami gond.

Példák
 • He speaks very quickly.
 • He speaks too quickly for me to understand.
 • It is very hot outside.
 • It is too hot outside to go for a walk.
Más határozók, amelyek ugyanúgy használhatóak, mint a "very"

Egyes határozók ugyanolyan módon használhatóak, mint a "very", annak érdekében, hogy a melléknevek és határozók fokát tovább emeljék.

Nagyon erős érzelmek kifejezése Erős érzelmek kifejezése Valamennyire kétes érzelmek kifejezése
extremely, terribly, amazingly, wonderfully, insanely especially, particularly, uncommonly, unusually, remarkably, quite pretty, rather, fairly, not especially, not particularly
The movie was amazingly interesting. The movie was particularly interesting. The movie was fairly interesting.
She sang wonderfully well. She sang unusually well. She sang pretty well.
The lecture was terribly boring. The lecture was quite boring. The lecture was rather boring.

Fordított szórend tagadó határozókkal

Általában az alany az ige előtt áll, viszont egyes határozók felboríthatják a szórendet, ha a mondat elején kapnak helyet. A szórend felcserélődik, és az ige kerül az alany elé. Ez az inverzió csupán írásban fordul elő, nem beszéd közben.

Határozó Szabályos szórend Fordított szórend
Never I have never seen such courage. Never have I seen such courage.
Rarely She rarely left the house. Rarely did she leave the house.
Not only She did not only the cooking but the cleaning as well. Not only did she do the cooking, but the cleaning as well.
Scarcely I scarcely closed the door before he started talking. Scarcely did I close the door before he started talking.
Seldom We seldom cross the river after sunset. Seldom do we cross the river sunset.