Fokozatos kvantorok

A fokozatos kvantorok segítségével két különböző dolog mennyiségét hasonlíthatjuk össze, anélkül, hogy bármelyikük mennyiségét pontosan meg kellene határoznunk. A fokozatos kvantorok mindig a főnevek előtt állnak. A megszámlálható és a megszámlálhatatlan főnevek különböző kvantorokat igényelnek. Olyan esetekben, ahol az a kontextusból érthető, a főnevet ki is lehet hagyni.

A fokozatos kvantorok különböznek a középfoktól és a felsőfoktól, amelyek a minőségek fokozatát (melléknevek) hasonlítják össze, vagy pedig annak a fokozatát, hogy egy cselekvés milyen módon volt kivitelezve (határozók). A közép- és a felsőfokhoz hasonlóan, a fokozatos kvantorok egy hozzávetőleges pozíciót foglalnak el egy csökkenő vagy növekvő skálán. A felsőfok előtt mindig a the áll egy mondatban.

kvantor középfok felsőfok
Többes számú megszámlálható főnevekkel
many more most
few fewer fewest
Megszámlálhatatlan főnevekkel
much more most
little less least
Példák
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.