Főnevek Neme

A főnevek a "Mi az?" és "Ki az?" kérdésekre adnak választ. Dolgokat, embereket, illetve helyeket neveznek meg.

Példák
 • dog
 • bicycle
 • Mary
 • girl
 • beauty
 • France
 • world

Az angol főnevek esetén általában véve nincs különbség a hímnem és a nőnem között. Ennek ellenére vannak olyan kivételes esetek, amelyekben az embereket vagy állatokat megnevező főnevek neme egy különálló formát vagy szót kap.

Példák
Hímnem Nőnem Semlegesnem
man woman person
father mother parent
boy girl child
uncle aunt  
husband wife spouse
actor actress  
prince princess  
waiter waitress server
rooster hen chicken
stallion mare horse

Az emberi szakmát vagy szerepet kifejező főnevek között számtalan olyan akad, amelyet nemcsak hímnemű, hanem nőnemű alanyként is lehet használni, mint például cousin, teenager, teacher, doctor, student, friend, colleague.

Példák
 • Mary is my friend. She is a doctor.
 • Peter is my cousin. He is a doctor.
 • Arthur is my friend. He is a student.
 • Jane is my cousin. She is a student.

Ezek között a semleges szavak között úgy lehet különbséget tenni, hogy a male vagy a female szavakat helyezzük melléjük.

Példák
 • Sam is a female doctor.
 • No, he is not my boyfriend, he is just a male friend.
 • I have three female cousins and two male cousins.

Ritkán, de az is előfordul, hogy nemtelen dolgokat megnevező főnevekre egy nemmel rendelkező névmással hivatkozunk, annak érdekében, hogy valamilyen szintű közelséget/kötődést fejezzünk ki. Ilyen esetben a semlegesnemű névmást is használhatjuk.

Példák
 • I love my car. She (the car) is my greatest passion.
 • France is popular with her (France's) neighbours at the moment.
 • I travelled from England to New York on the Queen Elizabeth; she (the Queen Elizabeth) is a great ship.