A "half" használata mint disztributív

A half disztributív determinánst arra használjuk, hogy egy kettébe osztott egész csoportról beszéljünk. A half-ot, mint disztributív determinánst, több féle képpen használhatjuk. Más törteket is használhatunk hasonló képpen, viszont ezek kevésbé gyakoriak.

A half használható méretekkel is. Ebben az esetben egy határozatlan névelőnek (a vagy an) kell megelőznie.

Példák
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

A half használható olyan főnevekkel is, amelyeket a the, az a, egy demonstrációs- vagy pedig egy birtokos melléknév előz meg. Ebben az esetben a jelentése egy konkrét, fizikai felosztásra utal. Az of rögtön a half mögé helyezhető, anélkül, hogy a jelentése megváltozna.

Példák
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

A half használható olyan többes számú főnevekkel is, amelyek előtt az of áll.

Példák
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?