Határozatlan névelők

Az angol nyelvben a két határozatlan névelő az a és az an. A határozatlan névelők más névelőkhöz hasonlóan változatlanok. A kiejtés céljából vagy az egyiket, vagy pedig a másikat használjuk, attól függően, hogy mi a névelőt követő szó első betűje. Használd az a-t, amikor a következő szó egy mássalhangzóval kezdődik, vagy olyan szavak előtt, amelyek u-val vagy eu-val kezdődnek, ami you-nak hangzik. Használd az an-t, amikor a következő szó egy magánhangzóval kezdődik (a,e,i,o,u), vagy pedig egy néma h-val.

Példák
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

A határozatlan névelőt akkor használjuk, amikor először említünk meg valamit, vagy amikor egy csoport vagy osztály egy konkrét tagjára vonatkozunk. Lásd az alább felsorolt peldákat, hogy mikor használjuk.

Használd az a névelőt, amikor először említesz meg valamit.

Példák
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
Amikor egy csoport tagjait nevezzük meg

Hasznád az a névelőt szakmákkal.

Példák
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Használd az a névelőt nemzetiségekkel és vallásokkal, egyes számban.

Példák
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Használd az a a névelőt a hét napjaival, amikor nem egy konkrét napra vonatkozol.

Példák
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Használd az a névelőt, amikor valaminek egy példájára vonatkozol./p>

Példák
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Használd az a névelőt egyes számú főnevekkel, a 'what' és a 'such' szavak után.

Példák
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

Az a névelő 'one' jelentését akkor használjuk, amikor egyetlen tárgyra vagy személyre vonatkozunk, vagy egyetlen mértékegységre. Ezekben a mondatokban nyelvtanilag helyes a határozatlan névelő helyett a "one" szót használni. Ez kihangsúlyozza majd a számot, illetve ellentétbe hozza más számokkal.

Példák
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!