A helyes kvantor kiválasztása

Ahhoz, hogy a  How much? és a How many?  kérdésekre választ adjunk, más kvantorokat kell használnunk a megszámlálható főnevekkel (friends, cups, people), másakat a megszámlálhatatlan főnevekkel (sugar, tea, money), és megint másakat az összes fajta főnévvel.

Kizárólag megszámlálhatatlan főnevekkel Az összes főnévvel Kizárólag mesgszámlálható főnevekkel
a little no, none, not any a few
a bit of some a number of
  any several
a great deal of a lot of, lots of a great number of
a large amount of plenty of a large number of
Páldák
  • Would you like some tea and a few cookies?
  • I always put a little milk and some carrots in my soup.
  • He has several apples. I don't have any fruit at all.
  • She has plenty of clothes for the winter.
  • I recieved a large amount of feedback from my survey.
A "Much" és a "Many" használata

A much és a many  szavakat általában a kérdő és a tagadó mondatokban használjuk. Ugyanakkor használhatjuk őket mind állító, mind pedig tagadó mondatokban, a  too és a so szavakkal összekapcsolva. Vedd figyelembe, hogy a t many szót önmagában is használhatjuk állító mondatokban, viszont a much szót nem. Állító mondatokban a much helyett az  a lot of vagy a   lots of  szókapcsolatokat használjuk (ezek a kifejezések a  many-t is helyettesíthetik).

Megszámlálhatatlan főnevek Megszámlálható főnevek
How much sugar do you have? How many people came to the concert?
There's not much sugar at the store. Not many people came to the concert.
I have too much sugar at home. There were too many people at the concert.
I don't know what to do with so much sugar. It's a problem when there are so many people.
I wish there was not so much sugar here. There were not so many people last year.
There is a lot of sugar in candy. There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.